Till kapitelmeny Direkt till innehåll
Arkivversion 2023:2
Foto: Jonas Andersson

Översiktsritning (plannyckel)

Då ett projekt kräver flera ritningar för att täcka projektytan upprättas en översiktsritning. Ritningen upprättas i skala 1:2000 eller 1:1000. Den bör innehålla följande uppgifter:

 

 • Gränser för projektet och eventuellt mellan kommun och stat, allmän platsmark, trafik-, spår- respektive vägområde med mera. 
 • Gränser enligt detaljplan eller motsvarande.
 • Gatu- och/eller objektnummer. Gator och andra objekt får ofta döpas med arbetsnamn i avvaktan på beslut om officiellt namn, exempel: Gatan 01, GC01
 • Kvartersnamn
 • Konstruktioner inringas och numreras (till exempel AB 51)
 • Numrerade polygon- och fixpunkter
 • Befintliga gator och vägar
 • Nya gator, spår och vägar
 • Bullerskärmar, bullervallar schematiskt ritade 400-dels (200-dels) planers läge och nummer där enbart de två sista siffrorna anges, se även 12CE6 Ritningsnumrering byggritningar
 • Speciella objekt som bör bevakas, till exempel kända fornminnen
 • Norrpil

Se ritningsmall ”0002-Ritningsmall översiktsritning” till höger på sidan, för instruktioner och användning se 1EA Instruktion ritningsmallar.

För generella regler för upprättande av ritningar se 12CE Ritningar.

Ritningar

Inloggning krävs

I Teknisk Handbok behövs inloggning för att kunna se kontakter/kontaktlistan. Om du vill ha åtkomst skickar du en förfrågan om inloggning via knappen "Beställ inloggning" längst ner på sidan. Du får då via mail automatiskt de uppgifter som krävs för att visa kontakter/kontaktlistan. Vid höstuppdateringen varje år byts lösenordet ut och du måste göra en ny ansökan. Inloggning är nödvändig som en anpassning till Dataskyddsförordningen. Om du är inne i en arkiverad version av TH går kontaktlistan inte att låsa upp alls. Var snäll och gå in i aktuell version av TH för att se kontaktlistan.