Till kapitelmeny Direkt till innehåll
Arkivversion 2023:2
Foto: Jonas Andersson

Utsättningsplanen är ett komplement till spårplanen. Den ska upprättas i de fall det blir för mycket information på spårplanen. Skala efter behov/läsbarhet.

 

På utsättningsplanen bör följande redovisas:

 • Nytt spårläge
 • Koordinatbestämda linjer med beteckning
 • Koordinatsatta punkter, brunnar, stolpar, master etcetera. Koordinater redovisas på koordinatförteckningen
 • Lutande plan, koordinatsatt
 • Normalsektionernas utbredning (i längsled)
 • Mått som ej framgår av normalsektion eller koordinatangivelser
 • Numrerade koordinatberäknade punkter med angivande av radier
 • Koordinatkryss
 • Grundkarta, tunna linjer
 • Polygonpunkter/höjdfixar
 • Norrpil

För generella regler för upprättande av ritningar se 12CE Ritningar.

Inloggning krävs

I Teknisk Handbok behövs inloggning för att kunna se kontakter/kontaktlistan. Om du vill ha åtkomst skickar du en förfrågan om inloggning via knappen "Beställ inloggning" längst ner på sidan. Du får då via mail automatiskt de uppgifter som krävs för att visa kontakter/kontaktlistan. Vid höstuppdateringen varje år byts lösenordet ut och du måste göra en ny ansökan. Inloggning är nödvändig som en anpassning till Dataskyddsförordningen. Om du är inne i en arkiverad version av TH går kontaktlistan inte att låsa upp alls. Var snäll och gå in i aktuell version av TH för att se kontaktlistan.