Till kapitelmeny Direkt till innehåll
Arkivversion 2024:1
Foto: Jonas Andersson

Utsättningsplanen är ett komplement till spårplanen. Den ska upprättas i de fall det blir för mycket information på spårplanen. Skala efter behov/läsbarhet.

 

På utsättningsplanen bör följande redovisas:

 • Nytt spårläge
 • Koordinatbestämda linjer med beteckning
 • Koordinatsatta punkter, brunnar, stolpar, master etcetera. Koordinater redovisas på koordinatförteckningen
 • Lutande plan, koordinatsatt
 • Normalsektionernas utbredning (i längsled)
 • Mått som ej framgår av normalsektion eller koordinatangivelser
 • Numrerade koordinatberäknade punkter med angivande av radier
 • Koordinatkryss
 • Grundkarta, tunna linjer
 • Polygonpunkter/höjdfixar
 • Norrpil

För generella regler för upprättande av ritningar se 12CE Ritningar.