Till kapitelmeny Direkt till innehåll
Arkivversion 2024:1
Foto: Jonas Andersson

Pollare kan exempelvis placeras där det är nödvändigt för att avgränsa ett område eller dela upp trafikantgrupper. Se vidare avsnitt 3CH Hinder, fritt utrymme [OBS! Resurs borttagen]. Avståndet mellan pollare i en eventuell pollarrad beror på plats, pollarnas syfte mm. Pollare kan utgöra ett hinder eller innebära en skaderisk för personer med nedsatt orienteringsförmåga, så bör de användas med eftertänksamhet.

Utformning och val av pollare

Pollare ska kontrastmarkeras enligt 3MC Kontrastmarkering.  
För utformning och val av pollare se respektive stadstyp.

Pollare – Haga

Generellt bör följande granitpollare användas på Hagas stenbelagda torg.

För att undvika att granitpollaren utgör ett hinder så bör de markeras tydligt, till exempel genom färg- och materialkontrast och genom extra belysning. En ljushetskontrast på minst 0,40 enligt NCS mellan pollaren och omgivande markbeläggning bör vara en utgångspunkt.

Pollare – Stenstaden

Generellt bör de följande tre typerna av pollare användas i Stenstaden.

Granitpollaren bör användas främst vid kajer och stenbelagda torg. Den smala stålpollaren bör användas främst i smala gaturum och i parker, medan den breda stålpollaren kan används i större gaturum som ett alternativ till granitpollaren.

 

Pollare – Inom Vallgraven

Generellt bör de följande tre typerna av pollare användas inom Vallgraven.

Granitpollaren bör användas främst vid kajer och stenbelagda torg. Den smala stålpollaren bör användas främst i smala gaturum och i parker, medan den breda stålpollaren kan används i större torgmiljöer som ett alternativ till granitpollaren.

Pollare – Övriga centrala staden

Generellt bör de följande tre typerna av pollare användas i Övriga centrala staden.

Granitpollaren bör användas främst vid kajer och historiska miljöer. Den smala stålpollaren bör användas främst i smala gaturum och i parker, medan den breda stålpollaren kan används i större gaturum som ett alternativ till granitpollaren.