Till kapitelmeny Direkt till innehåll
Arkivversion 2023:2
Foto: Roksana Kazeroony

Allmänt

Stadsmiljöförvaltningens belysningsanläggning ska placeras inom allmän plats mark. Genom kontroll av samlingskarta och kontakt med andra ledningsägare ska säkerställas att andra ledningar och eventuella säkerhetsavstånd till dessa beaktas.

Om belysningscentral eller annat material måste placeras på privat egendom ska kontakt med ägare tas och avtal upprättas. Detta kan bistås av stadsmiljöförvaltningens planeringsledare för belysning, se kompetens ”Belysning” till höger på sidan.

Belysningscentral och kabelskåp ska i möjligaste mån placeras så att de inte är iögonfallande. 

Standardstolpar med rotlack ska användas. Specialstolpar ska godkännas av planeringsledare belysning på stadsmiljöförvaltningen, se Kompetens ”Belysning” till höger på sidan.

Vid placering av belysningsstolpens fundament ska 3CH1 Hinderfri bredd samt nedanstående beaktas:

  • Ej närmare kabelskåps högra sida än 60 cm
  • Ej framför bostadsfönster eller balkonger
  • Ej för nära träd. Se 3MA1 Träd placering – planteringsstöd, utrymme
  • Påkörningsrisk vid korsningar, fastighetsinfarter och parkeringar mm
  • Eftersträva montage på samma sida av gata/väg. Placering i innerkurva är att föredra p g a olycksrisk
  • Belysningstolpar ska inte placeras i mittrefug
  • Belysningsstolpar ska placeras före övergångsställe
Ritningar (1 st)
Kontakter
Logga in

Inloggning krävs

I Teknisk Handbok behövs inloggning för att kunna se kontakter/kontaktlistan. Om du vill ha åtkomst skickar du en förfrågan om inloggning via knappen "Beställ inloggning" längst ner på sidan. Du får då via mail automatiskt de uppgifter som krävs för att visa kontakter/kontaktlistan. Vid höstuppdateringen varje år byts lösenordet ut och du måste göra en ny ansökan. Inloggning är nödvändig som en anpassning till Dataskyddsförordningen. Om du är inne i en arkiverad version av TH går kontaktlistan inte att låsa upp alls. Var snäll och gå in i aktuell version av TH för att se kontaktlistan.