Till kapitelmeny Direkt till innehåll
Arkivversion 2024:1
Foto: Jonas Andersson

På sträckor och hållplatser där spår även ska trafikeras av buss krävs anpassningar för bussens utrymmesbehov.

  • Utrymmesdimensioneringen – hänsyn ska tas till det fordon som tar mest utrymme.
  • Hinderfri bredd och höjd – hänsyn ska tas till det fordon som kräver störst hinderfri bredd.
  • Område för rullstolsramp – placering för både spårvagn och buss behöver beaktas
  • Mittförlagda kontaktledningsstolpar ska undvikas där buss trafikerar spår.

För val av kantsten vid hållplatser, se 3KC Kantstöd.

Kombinerade spårvägs- och busskörfält

För utrymmesplanering av bilkörbanor vid sidan av kollektivtrafikfältet – se avsnitt 3DA Utrymme fordonstrafik.