Till kapitelmeny Direkt till innehåll
Arkivversion 2024:1
Foto: Jonas Andersson

För information om användning av räcke/stängsel i anslutning till kollektivtrafik, se 3HD Räcke/stängsel i anslutning till kollektivtrafik.

Allmänt

För ytbehandling se 12QD2 Varmförzinkat stål Räcken/stängsel i anslutning till spårområde ska jordas, se standardritning 3582.

Fritt avstånd mellan mast, vänthall mm och räckets ståndare ska vara 80-100 mm för att undvika passage, se standardritning 3584.

Vid val av räckestyp rådfrågas i varje enskilt fall stadsmiljöförvaltningen, se kompetens ”Räcke och staket”.

Vid GG-räcke enligt, 12MC1 På hållplats och enligt, 12MC2 På sträcka, då master eller dylikt förekommer i räckeslinjen, ska entreprenören mäta in avstånd mellan master och dylikt. Detta för att kunna beställa erforderliga specialbågar.