Till kapitelmeny Direkt till innehåll
Arkivversion 2023:2

Behöver du lägga en ny ledning måste du ha ett granskat ledningsläge. Det första du måste göra är att hitta vilka parter som kan beröras av din ledning, det gör du genom att upprätta ett ärende i ledningskollen. Genom ledningskollen får du uppgifter till de ledningsägare och/eller markförvaltare som måste kontaktas.

Funktionen för ledningslägen finns till för att säkerställa att externa parters ledningsprojekt på allmän plats samordnas och förläggs på ett driftsäkert sätt. Om en ledning ska läggas på allmän plats som förvaltas av stadsmiljöförvaltningen ska en ansökan om ett så kallat ledningsläge skickas in till stadsmiljöförvaltningen.

Efter inkommen ansökan granskar stadsmiljöförvaltningen följande:

 • Planerade projekt i närområdet som projektet behöver samordnas med
  • I de fall kommunen har planer för området som avses behöver ansvarig projektledare granska ledningsläget
 • Remissvar från Kretslopp och Vatten
 • Om de gator som berörs har fått ny beläggning under de senaste fem åren eller planeras få ny beläggning under det kommande året
 • Om de planerade arbetena påverkar:
  • det trafikintensiva gatunätet
  • evenemang och markupplåtelser
  • gator med markvärme

Kriterier för när ledningsläge ska sökas samt hur ansökan ska göras finns i stadsmiljöförvaltningens  anvisning för ledningsläge.

Dokument
Kontakter
Logga in

Inloggning krävs

I Teknisk Handbok behövs inloggning för att kunna se kontakter/kontaktlistan. Om du vill ha åtkomst skickar du en förfrågan om inloggning via knappen "Beställ inloggning" längst ner på sidan. Du får då via mail automatiskt de uppgifter som krävs för att visa kontakter/kontaktlistan. Vid höstuppdateringen varje år byts lösenordet ut och du måste göra en ny ansökan. Inloggning är nödvändig som en anpassning till Dataskyddsförordningen. Om du är inne i en arkiverad version av TH går kontaktlistan inte att låsa upp alls. Var snäll och gå in i aktuell version av TH för att se kontaktlistan.