Till kapitelmeny Direkt till innehåll
Arkivversion 2023:1

Trafikföringsprinciper är ett verktyg som används för att bedöma säkerhet och framkomlighet för samtliga trafikslag. De är basen för att kunna analysera trafiksystemet på en övergripande nivå men ligger även som grund för arbetet med TA-planer. Om flera projekt verkar inom ett område eller längs ett stråk kan en gemensam trafikföringsprincip behöva presenteras.

För mer information; se Teknisk handbok 15B Förutsättningar (APG Kap2)samt Stadsmiljöförvaltningens krav för Arbete på gata kap 2.1.2

I Teknisk Handbok under 12 Projektering finns arbetshandledning för trafikföringsprinciper i byggskedet samt exempel på hur en trafikföringsprincip kan se ut.

Kontakter
Logga in

Inloggning krävs

I Teknisk Handbok behövs inloggning för att kunna se kontakter/kontaktlistan. Om du vill ha åtkomst skickar du en förfrågan om inloggning via knappen "Beställ inloggning" längst ner på sidan. Du får då via mail automatiskt de uppgifter som krävs för att visa kontakter/kontaktlistan. Vid höstuppdateringen varje år byts lösenordet ut och du måste göra en ny ansökan. Inloggning är nödvändig som en anpassning till Dataskyddsförordningen. Om du är inne i en arkiverad version av TH går kontaktlistan inte att låsa upp alls. Var snäll och gå in i aktuell version av TH för att se kontaktlistan.