Till kapitelmeny Direkt till innehåll
Arkivversion 2023:2
Foto: Jonas Andersson

Om kantstöd saknas avvattnas vägen via stödremsa, slänt till dike eller direkt till naturen vid släntfot. Beakta alltid risken för erosionsskador, särskilt vid stor väglutning och dikeslutning. Placering av dikesbrunn ska utgå från Trafikverket ”TRVINFRA00231 Avvattning, Dimensionering och utformning” och ”TRVK Väg 2011:072”. Hänsyn tas till vattnets uppbromsning i diket.

Dikesbrunnar kringgärdas med erosionsskydd runt inlopp. I bostadsområden sätts gatsten i betong. I områden av landsbygdskaraktär hårdgörs dikesbrunnar med asfalt eller makadam, se standardritning 5550. För att ta vara på dikets möjligheter till magasinering och infiltration ska nederkanten på brunnens kupol placeras ca 15 cm högre än dikesbotten.

Ritningar

Inloggning krävs

I Teknisk Handbok behövs inloggning för att kunna se kontakter/kontaktlistan. Om du vill ha åtkomst skickar du en förfrågan om inloggning via knappen "Beställ inloggning" längst ner på sidan. Du får då via mail automatiskt de uppgifter som krävs för att visa kontakter/kontaktlistan. Vid höstuppdateringen varje år byts lösenordet ut och du måste göra en ny ansökan. Inloggning är nödvändig som en anpassning till Dataskyddsförordningen. Om du är inne i en arkiverad version av TH går kontaktlistan inte att låsa upp alls. Var snäll och gå in i aktuell version av TH för att se kontaktlistan.