Till kapitelmeny Direkt till innehåll
Arkivversion 2023:2

Ett starttillstånd är det beslut som väghållaren fattar om att tillåta en aktör att utföra arbete där ytskikt bryts, på en specifik plats under en angiven tidsperiod. För att kunna ansöka om starttillstånd krävs först ett avtal med stadsmiljöförvaltningen, om det inte är markförvaltaren som låter utföra arbete på sina egna ytor.

Granskade TA-planer ska också bifogas starttillståndet.

Ansökan om starttillstånd administreras i NyStart. Där går det också att se alla pågående och beslutade starttillstånd. Ansökan om starttillstånd medför som regel avgift för administration.

Utförande som inte överensstämmer med beslutat starttillstånd eller på annat sätt strider mot Stadsmiljöförvaltningens regler för Arbete på gata, kan medföra påföljd enligt TH 15C Ansvar (APG Kap3) Stadsmiljöförvaltningens krav för Arbete på gata 3.4.

Det finns två olika kategorier av starttillstånd, starttillstånd gata samt starttillstånd spår.

För mer information och krav gällande starttillstånd för arbete i gata se Teknisk Handbok 15B Förutsättningar (APG Kap2) samt Stadsmiljöförvaltningens krav för Arbete på gata kap 2.2.4. För information och krav för starttillstånd kopplat till arbete som påverkar spåranläggningen se SÄO.

Kontakter
Logga in

Inloggning krävs

I Teknisk Handbok behövs inloggning för att kunna se kontakter/kontaktlistan. Om du vill ha åtkomst skickar du en förfrågan om inloggning via knappen "Beställ inloggning" längst ner på sidan. Du får då via mail automatiskt de uppgifter som krävs för att visa kontakter/kontaktlistan. Vid höstuppdateringen varje år byts lösenordet ut och du måste göra en ny ansökan. Inloggning är nödvändig som en anpassning till Dataskyddsförordningen. Om du är inne i en arkiverad version av TH går kontaktlistan inte att låsa upp alls. Var snäll och gå in i aktuell version av TH för att se kontaktlistan.