Till kapitelmeny Direkt till innehåll
Arkivversion 2024:1

Ett starttillstånd är det beslut som väghållaren fattar om att tillåta en aktör att utföra arbete där ytskikt bryts, på en specifik plats under en angiven tidsperiod. För att kunna ansöka om starttillstånd krävs först ett avtal med stadsmiljöförvaltningen, om det inte är markförvaltaren som låter utföra arbete på sina egna ytor.

Granskade TA-planer ska också bifogas starttillståndet.

Ansökan om starttillstånd administreras i NyStart. Där går det också att se alla pågående och beslutade starttillstånd. Ansökan om starttillstånd medför som regel avgift för administration.

Utförande som inte överensstämmer med beslutat starttillstånd eller på annat sätt strider mot Stadsmiljöförvaltningens regler för Arbete på gata, kan medföra påföljd enligt TH 15C Ansvar (APG Kap3) Stadsmiljöförvaltningens krav för Arbete på gata 3.4.

Det finns två olika kategorier av starttillstånd, starttillstånd gata samt starttillstånd spår.

För mer information och krav gällande starttillstånd för arbete i gata se Teknisk Handbok 15B Förutsättningar (APG Kap2) samt Stadsmiljöförvaltningens krav för Arbete på gata kap 2.2.4. För information och krav för starttillstånd kopplat till arbete som påverkar spåranläggningen se SÄO.