Till kapitelmeny Direkt till innehåll
Arkivversion 2022:1
Foto: Jonas Andersson

Regler och krav

 • Krav för vägars och gators utformning
 • Råd för vägars och gators utformning
 • Krav för vägars och gators utformning
 • AMA Anläggning 20 kod DEG.2
 • Om risk föreligger att räcke påkörs av bilar, ska räckesbågar enligt standardritning 6580 användas
Dokument
 • Stadens färg

  https://tekniskhandbok.goteborg.se/wp-content/uploads/1D_137_Stadens-farg_2016-04.pdf

 • Stadens möbler

  https://tekniskhandbok.goteborg.se/wp-content/uploads/1D_139_stadens_mobler.pdf

 • Stadens möbler riktlinjer

  https://tekniskhandbok.goteborg.se/wp-content/uploads/1D_140_Stadens-Mobler-Riktlinjer_hq.pdf

Ritningar