Till kapitelmeny Direkt till innehåll
Arkivversion 2023:2

Markavtal

Ett markavtal med stadsmiljöförvaltningen krävs när ytskiktet bryts av mark som förvaltas av stadsmiljöförvaltningen. Markavtalet är ett villkor för att stadsmiljöförvaltningen ska kunna bevilja starttillstånd.

Markavtalet reglerar utförarens ansvar vid schaktarbetet avseende underliggande anläggningar och rotsystem, trafiksäkerhet, ansvar mot andra ledningsägare, återställning och viten. Innebär utförandet att anläggningar lämnas kvar i marken reglerar även markavtalet ansvar kring kvarlämnade anläggningar och den avgäld som är kopplad till anläggningen.

Ett markavtal kan upprättas för ett specifikt projekt eller som generellt markavtal då arbetet är ofta förekommande exempelvis för ledningsägare.

Hur ett markavtal tecknas samt beskrivning av avgifter kopplat till avtalet finns i stadsmiljöförvaltningens anvisning för markavtal.

Avtal kopplat till arbete med stadsmiljöförvaltningen som byggherre 

Då det är markförvaltaren som utför arbete på sina egna ytor behövs inget markavtal. I dessa fall har entreprenören alltid någon annan typ av avtal med stadsmiljöförvaltningen. Exploateringsavtal, genomförandeavtal eller driftsavtal är exempel på sådana avtal.

Dessa avtal kan se olika ut beroende på vilken typ av arbete som ska utföras. Som regel innehåller dessa avtal också en kravställning på att entreprenören ska förhålla sig till stadsmiljöförvaltningens regelverk.