Till kapitelmeny Direkt till innehåll
Arkivversion 2022:1

Markavtal

Ett markavtal med trafikkontoret krävs när ytskiktet bryts av mark som förvaltas av trafikkontoret eller park- och naturförvaltningen och är ett villkor för att trafikkontoret ska kunna bevilja starttillstånd.

Markavtalet reglerar utförarens ansvar vid schaktarbetet avseende underliggande anläggningar och rotsystem, trafiksäkerhet, ansvar mot andra ledningsägare, schaktåterställning och viten. Innebär utförandet att anläggningar lämnas kvar i marken reglerar även markavtalet ansvar kring kvarlämnade anläggningar och den avgäld som är kopplad till anläggningen.

Ett markavtal kan upprättas för ett specifikt projekt eller som generellt markavtal då schaktarbete är ofta förekommande ex för ledningsägare.

Hur ett markavtal tecknas samt beskrivning av avgifter kopplat till avtalet finns i Trafikkontorets anvisning för markavtal.

Avtal kopplat till arbete med trafikkontoret som byggherre 

Då det är markförvaltaren som utför arbete på sina egna ytor behövs inget markavtal. I dessa fall har entreprenören alltid någon annan typ av avtal med trafikkontoret. Exploateringsavtal, genomförandeavtal eller driftsavtal är exempel på sådana avtal.

Dessa avtal kan se olika ut beroende på vilken typ av arbete som ska utföras. Som regel innehåller dessa avtal också en kravställning på att entreprenören ska förhålla sig till trafikkontorets regelverk.

Dokument
Kontakter