Till kapitelmeny Direkt till innehåll
Arkivversion 2023:2
Foto: Asbjörn Hanssen

Växterna köps vanligtvis in av stadsmiljöförvaltningens planeringsledare träd, se kompetens ”Träd”.

Träd och buskar samt perenner är ett levande material och måste behandlas som färskvara när de lämnat plantskolan. De förutsätts vara kruk- eller klumpodlade alternativt någon form av root control bag.

Vid leverans från plantskolan ska träden varsamt avlastas. Detta sker endast med lyft i klumpen aldrig i stammen. Försiktighet råder särskilt med hur man trampar på flaket för att ej skada träden.

Träden ska sedan förvaras så att de ej blåser omkull och ej skadar varandra. De ska vattnas kontinuerligt och skyddas från uttorkning.
Buskarna ska packas upp ur sina leveranslådor om de har börjat vegetera och ställas så att de kan vattnas och hållas fuktiga. Perenner ska också hållas fuktiga.
Leveransbesiktning ska ske av alla växter och eventuella reklamationer till plantskolan ska göras i tid.

Leveransbesiktningen ska göras av stadsmiljöförvaltningens utsedde besiktningsman.

Kontakter
Logga in

Inloggning krävs

I Teknisk Handbok behövs inloggning för att kunna se kontakter/kontaktlistan. Om du vill ha åtkomst skickar du en förfrågan om inloggning via knappen "Beställ inloggning" längst ner på sidan. Du får då via mail automatiskt de uppgifter som krävs för att visa kontakter/kontaktlistan. Vid höstuppdateringen varje år byts lösenordet ut och du måste göra en ny ansökan. Inloggning är nödvändig som en anpassning till Dataskyddsförordningen. Om du är inne i en arkiverad version av TH går kontaktlistan inte att låsa upp alls. Var snäll och gå in i aktuell version av TH för att se kontaktlistan.