Till kapitelmeny Direkt till innehåll
Arkivversion 2024:1
Foto: Asbjörn Hanssen

Alla inköp av träd och buskar för allmän platsmark görs av beställaren. Rutin för upphämtning av växtmaterial beskrivs i dokumentet ”Hämtning av träd och buskar”.

Träd och buskar samt perenner är ett levande material och måste behandlas som färskvara när de lämnat plantskolan. De förutsätts vara kruk- eller klumpodlade alternativt någon form av root control bag.

Vid upphämtning ska träden lastas varsamt. Detta sker endast med lyft i klumpen aldrig i stammen. Försiktighet råder särskilt med hur man trampar på flaket för att ej skada träden.

Träden ska sedan förvaras så att de ej blåser omkull och ej skadar varandra. De ska vattnas kontinuerligt och skyddas från uttorkning.
Buskarna ska packas upp ur sina leveranslådor om de har börjat vegetera och ställas så att de kan vattnas och hållas fuktiga. Perenner ska också hållas fuktiga.