Till kapitelmeny Direkt till innehåll
Arkivversion 2024:1
Foto: Jonas Andersson

Tillämpning av TRVK Väg 
Förutsättningar
Klimatzon 1
ÅDT k = årsmedeldygnstrafik per körfält
Standardaxlar N ekv = 1186,25 ÅDT totalt
Beräkningsanvisning: TRVINFRA-00224

  • om k = 0
  • om A = 25%
  • om B = 1,3
  • om n = 20

1) Utgår vid utläggning i ett skede.
2) Urschaktning vid lösa terrassytor enligt 12BE2 Urschaktning
3) Krav enligt 13PA1 TBv/bel Teknisk Beskrivning Väg/Beläggning – Funktionella egenskaper

—– = gräns mellan 1:a och 2:a skedet.