Till kapitelmeny Direkt till innehåll
Arkivversion 2023:2
Foto: Jonas Andersson

Tillämpning av TRVK Väg 
Förutsättningar
Klimatzon 1
ÅDT k = årsmedeldygnstrafik per körfält
Standardaxlar N ekv = 1186,25 ÅDT totalt
Beräkningsanvisning: TRVK Väg 2011:072

  • om k = 0
  • om A = 25%
  • om B = 1,3
  • om n = 20

1) Utgår vid utläggning i ett skede.
2) Urschaktning vid lösa terrassytor enligt 12BE2 Urschaktning
3) Krav enligt 13PA1 TBv/bel Teknisk Beskrivning Väg/Beläggning – Funktionella egenskaper

—– = gräns mellan 1:a och 2:a skedet.

Inloggning krävs

I Teknisk Handbok behövs inloggning för att kunna se kontakter/kontaktlistan. Om du vill ha åtkomst skickar du en förfrågan om inloggning via knappen "Beställ inloggning" längst ner på sidan. Du får då via mail automatiskt de uppgifter som krävs för att visa kontakter/kontaktlistan. Vid höstuppdateringen varje år byts lösenordet ut och du måste göra en ny ansökan. Inloggning är nödvändig som en anpassning till Dataskyddsförordningen. Om du är inne i en arkiverad version av TH går kontaktlistan inte att låsa upp alls. Var snäll och gå in i aktuell version av TH för att se kontaktlistan.