Till kapitelmeny Direkt till innehåll
Arkivversion 2023:2
Foto: Flygare Palmnäs

Driftenheten inom stadsmiljöförvaltningen förvaltar och sköter bland annat gator, vägar och spårväg med fokus på gång- cykel- och kollektivtrafik. Inkluderande belysningsanläggningar, trafiksignaler och konstruktioner.

Stadsmiljöförvaltningen upphandlar entreprenader för skötsel av gator och spårväg med funktionskrav- alltså inte detaljkrav.

Uppdelningen sker geografiskt.

Funktionsentreprenaderna innehåller krav på besiktning och standardnivå av anläggningen med dokumentation.

Dokumentationen utmynnar i förslag till underhållsåtgärder.

Underhållsprojekten syftar till att vidmakthålla den ekonomiska livslängden på infrastrukturen.

 

Inloggning krävs

I Teknisk Handbok behövs inloggning för att kunna se kontakter/kontaktlistan. Om du vill ha åtkomst skickar du en förfrågan om inloggning via knappen "Beställ inloggning" längst ner på sidan. Du får då via mail automatiskt de uppgifter som krävs för att visa kontakter/kontaktlistan. Vid höstuppdateringen varje år byts lösenordet ut och du måste göra en ny ansökan. Inloggning är nödvändig som en anpassning till Dataskyddsförordningen. Om du är inne i en arkiverad version av TH går kontaktlistan inte att låsa upp alls. Var snäll och gå in i aktuell version av TH för att se kontaktlistan.