Till kapitelmeny Direkt till innehåll
Arkivversion 2023:2
Foto: Jonas Andersson

Tvärsektioner upprättas normalt med intervallen 10 eller 20 m i skala 1:100. Vid bergskärningar och gatukorsningar används kortare intervall. Vid infarter upprättas särskilda sektioner. Sektionen ska redovisa:

 

Befintligt

 • Marklinje och bergkontur
 • Kantstöd
 • Staket, stängsel och räcken
 • Häckar
 • Murar och trappor
 • Vallar och skärmar
 • Infarter
 • Husliv

 

Nytt

 • Profilplan med angiven höjd (från längdprofilen)
 • Längdmätningslinje
 • Ny vägöverbyggnad
 • Urgrävningar och fyllningar med lättare material
 • Slänter och diken med eventuell ytjordsbeklädnad
 • Trädgropar, planteringsytor
 • Dräneringsledningar
 • Vid behov markeras kvarters- och kostnadsgränser
 • Hus
 • Masskvantiteter

Se ritningsmall ”0014-Ritningsmall tvärsektion” till höger på sidan, för instruktioner och användning se 1EA Instruktion ritningsmallar.

För generella regler för upprättande av ritningar se 12CE Ritningar.

Ritningar

Inloggning krävs

I Teknisk Handbok behövs inloggning för att kunna se kontakter/kontaktlistan. Om du vill ha åtkomst skickar du en förfrågan om inloggning via knappen "Beställ inloggning" längst ner på sidan. Du får då via mail automatiskt de uppgifter som krävs för att visa kontakter/kontaktlistan. Vid höstuppdateringen varje år byts lösenordet ut och du måste göra en ny ansökan. Inloggning är nödvändig som en anpassning till Dataskyddsförordningen. Om du är inne i en arkiverad version av TH går kontaktlistan inte att låsa upp alls. Var snäll och gå in i aktuell version av TH för att se kontaktlistan.