Till kapitelmeny Direkt till innehåll
Arkivversion 2024:1
Foto: Asbjörn Hanssen

Planteringsskydd används för nyplanteringar av träd, buskar och gräs men även vid redan etablerade planteringar för att skydda mot nedtrampning och påkörning och för att hindra cyklister att ta genvägar. Höga stamskydd och markgaller i metall bör som regel inte användas eftersom de samlar skräp och är svåra att underhålla.

Träd som planteras ska ha uppbindningsstöd under trädets etableringstid som normalt är tre år. Uppbindningsstöden utförs med trästörar och ritningar på dessa finns i Tekniska handbok.

Placering av planteringsskydd

Planteringsskydd bör placeras så att de inte medför en risk att snubbla utan är naturliga avgränsningar som kan underlätta orientering för personer med nedsatt syn och personer med andra orienteringssvårigheter.

Utformning och val av planteringsskydd

För utformning och val av planteringsskydd se respektive stadstyp nedan.

Planteringsskydden bör vara av robust, men samtidigt elegant formspråk som ger en klassisk inramning till planteringar i stadsmiljö. Rabattskydden bör vara av uttryck som kompletterar områdets övriga möblemang och har en relativt låg höjd på cirka 30 cm.

Planteringsskydd – Haga

Trädskydden bör vara av en kraftig konstruktion som kan motstå påkörning utan att deformeras. De bör ha en något högre höjd på cirka 45 cm och en ljushetskontrast på minst 0,40 enligt NCS mellan skyddet och den omgivande beläggningen.

Generellt bör de följande två typerna av planteringsskydd användas.

Planteringsskydd – Stenstaden

Trädskydden bör vara av en kraftig konstruktion som kan motstå påkörning utan att deformeras. De bör ha en något högre höjd på cirka 45 cm och en ljushetskontrast på minst 0,40 enligt NCS mellan skyddet och den omgivande beläggningen.

Generellt bör de följande två typerna av planteringsskydd användas.

  

Planteringsskydd – Inom Vallgraven

För närvarande finns det inga permanenta planteringsskydd inom Vallgraven, men om planteringsskydd behövs i framtiden så bör de vara av ett robust, men samtidigt elegant formspråk som ger en klassisk inramning till planteringar i stadsmiljö.

Trädskydden bör vara av en kraftig konstruktion som kan motstå påkörning utan att deformeras. De bör ha en något högre höjd än rabattskydden men max 50 cm för att möta bilens stötfångare. Både rabattskydden och trädskydden bör ha en ljushetskontrast på minst 0,40 enligt NCS mellan skyddet och den omgivande beläggningen.

 

Planteringsskydd – Övriga centrala staden

Trädskydden bör vara av en kraftig konstruktion som kan motstå påkörning utan att deformeras. De bör ha en något högre höjd på cirka 45 cm och en ljushetskontrast på minst 0,40 enligt NCS mellan skyddet och den omgivande beläggningen.

Generellt bör de följande två typerna av planteringsskydd användas.