Till kapitelmeny Direkt till innehåll
Arkivversion 2023:2
Foto: Jonas Andersson

Material och arbetsmetod enligt standardritning 5550. Brunnen ingår i sortimentet hos våra vanliga leverantörer.

Tänk på:

 • Brunnarna placeras så att max 300 m2 hårdgjord yta avvattnas, inklusive eventuell avvattning av takyta. Avståndet mellan rännstensbrunnar får dock vara högst 60 meter.
 • Se även 3KA Tvärfall och 3KB Längslutning.
 • Försök undvika lågpunkter genom ändring i profilen och dylikt. Om brunn i lågpunkt får vatten från flera håll kontrollera att inte ytan blir för stor. Om tänkt översvämning vid stopp leder till skador i omgivningen sätts två brunnar
 • Sätt hellre en brunn för mycket än en för lite
 • Undvik brunnar med sidointag och indragna brunnar med kantstöd på tre sidor. Fickorna samlar skräp och kan inte maskinsopas. Vid minsta sättning eller större lutning rinner vattnet förbi
 • Placera brunnar uppströms övergångsställen och infarter
 • Placera brunnarna så att så lite vatten som möjligt rinner över körbanan vid övergångar med enkelsidigt tvärfall
 • Lägg tvärfallet mot terrängen vid enkelsidigt fall så att vatten från terrängen inte rinner över körbanan
 • Undvik att ansluta en brunn till en annan, särskilt vid nybyggnad
 • Gör anslutningsledningen (d=150 mm) max 10 m och anslut om möjligt vinkelrätt på AD-stammen, inte till nedstigningsbrunn (undantaget möjligen ändbrunn)
 • Kretslopp och vatten ska godkänna inkoppling på Kretslopp och vattens ledning. Anslutningar utan sandfång och vattenlås godkänns inte
 • Betäckningen sätts cirka 20 mm under färdig yta, med tanke på framtida sättningar och uppfrysningar
 • Se till att rännstensbrunnens galler hamnar tvärs färdriktningen för cykel/rullstol
Ritningar (1 st)

Inloggning krävs

I Teknisk Handbok behövs inloggning för att kunna se kontakter/kontaktlistan. Om du vill ha åtkomst skickar du en förfrågan om inloggning via knappen "Beställ inloggning" längst ner på sidan. Du får då via mail automatiskt de uppgifter som krävs för att visa kontakter/kontaktlistan. Vid höstuppdateringen varje år byts lösenordet ut och du måste göra en ny ansökan. Inloggning är nödvändig som en anpassning till Dataskyddsförordningen. Om du är inne i en arkiverad version av TH går kontaktlistan inte att låsa upp alls. Var snäll och gå in i aktuell version av TH för att se kontaktlistan.