Arkivversion 2020:1
Foto: Jonas Andersson
 • Befintligt stenmaterial i gator med mera inom trafikkontorets ansvarsområde är trafikkontorets egendom. Ansvariga för stenhanteringen är park- och naturförvaltningen. Befintligt stenmaterial som inte ska återanvändas på samma plats ska köras till TK:s förråd hos park- och naturförvaltningen. Innan transport sker ska ansvarig på förrådet kontaktas för att bestämma vart stenen ska transporteras. För kontakt se kompetens ”Stengården”, anmärkning ”Materialleveranser”.
 • Vid leverans av stenmaterial till park- och naturförvaltningen utlämnas vid varje tillfälle kvitto på den inlämnade mängden
 • På upplagsplatsen (Ringön, Marieholm eller Mellbydalen) bearbetar park- och naturförvaltningen inkommen stenmaterial allt efter behov och beställning av trafikkontoret vilket innebär:
  • Att gångbanesten inte breddsorteras eftersom stenen varit stensatt och bör kunna sättas igen som den en gång har satts. Skrot utsorteras.
  • Smågatsten sorteras normalt inte efter storlek eller om den har suttit i båge. Däremot sorteras smågatsten efter färg (granit, svart och vit). Skrot utsorteras.
  • Storgatsten sorteras efter storlek. Skrot utsorteras.
  • Kantsten, gångbanehallar och ramsten kvalitetssorteras efter förmåga. Sten som är mindre än 50-60cm deponeras inte på trafikkontorets förråd. Skrot utsorteras.
  • Kantsten, gångbanehallar och ramsten ska sättas på pall innan den kommer till trafikkontorets förråd. Begränsat antal pall finns att låna på trafikkontorets förråd. För avstämning se kompetens ”Stengården” anmärkning ”Materialleveranser” till höger på sidan.
  • Att osorterad gatsten sorteras i sin helhet. Därför är det viktigt att en viss sortering sker redan vid upptagningsplatsen. Skilj på små- gångbane- och storgatsten.
  • Att ingen sortering efter SIS-norm utförs då mycket av stenen skulle skrotas ut.

Vid önskemål om specifik kvalitet tas kontakt med park- och naturförvaltningen som undersöker om det är möjligt att få fram specifik sten, hallar med viss tjocklek mm. För kontakt se kompetens ”Stengården”, anmärkning ”Materialleveranser”.

Projektör/projektledare/uppdragsledare kan boka sten enligt överenskommelse med park- och naturförvaltningen. För kontakt se kompetens ”Stengården”, anmärkning ”Materialleveranser”. Uttag av sten debiteras enligt gällande prislista. För att se vad för sten som finns på förråd se dokumenten ”Stenmaterial på TK’s förråd Ringön”, ”Stenmaterial på TK’s förråd Marieholm”, ”Stenmaterial på TK’s förråd Mellbydalen – del 1”, ”Stenmaterial på TK’s förråd Mellbydalen – del 2” och ”Stenmaterial på TK’s förråd Mellbydalen – del 3” till höger på sidan. 

Dokument
Kontakter