Till kapitelmeny Direkt till innehåll
Arkivversion 2022:2
Foto: Jonas Andersson
 • Befintligt stenmaterial i gator med mera inom trafikkontorets ansvarsområde är trafikkontorets egendom. Ansvariga för stenhanteringen är park- och naturförvaltningen. Befintligt stenmaterial som inte ska återanvändas på samma plats, eller sten som tillfälligt behöver förvaras, ska köras till trafikkontorets förråd hos park- och naturförvaltningen. Innan transport sker ska ansvarig på förrådet kontaktas för att bestämma vart stenen ska transporteras. Det är viktigt att meddela om stenen som ska förvaras är överbliven sten eller om det är sten som ska förvaras för senare användning, detta för att den ska hamna på rätt lager. För kontakt se kompetens ”Stengården”, anmärkning ”Materialleveranser”.
 • Vid leverans av stenmaterial till park- och naturförvaltningen utlämnas vid varje tillfälle kvitto på den inlämnade mängden
 • På upplagsplatsen (Ringön, Marieholm eller Mellbydalen) bearbetar park- och naturförvaltningen inkommet stenmaterial allt efter behov och beställning av trafikkontoret vilket innebär att:
  • Gångbanesten inte breddsorteras eftersom stenen varit stensatt och bör kunna sättas igen som den en gång har satts. Skrot utsorteras.
  • Små- och storgatsten sorteras enligt följande intervaller: 8 cm, 9 cm, 10 cm, 11 cm, 12-13 cm, 14-15 cm, 16 cm och större. Smågatstenen sorteras även efter färg (granit, svart, vit). Skrot sorteras ut.
  • Kantsten, gångbanehallar och ramsten kvalitetssorteras. Sten som är mindre än 50-60cm deponeras inte på trafikkontorets förråd. Skrot sorteras ut.
  • Kantsten, gångbanehallar och ramsten ska sättas på pall innan den kommer till trafikkontorets förråd. Stenen ska med fördel sorteras så att det är en sort per pall. Begränsat antal pallar finns att låna på trafikkontorets förråd. För avstämning se kompetens ”Stengården” anmärkning ”Materialleveranser” till höger på sidan.
  • Osorterad gatsten sorteras i sin helhet. Därför är det viktigt att en viss sortering sker redan vid upptagningsplatsen. Skilj på små- gångbane- och storgatsten.
  • Ingen sortering efter SIS-norm utförs då mycket av stenen skulle skrotas ut.

Vid önskemål om specifik kvalitet tas kontakt med park- och naturförvaltningen som undersöker om det är möjligt att få fram specifik sten, hallar med viss tjocklek mm. För kontakt se kompetens ”Stengården”, anmärkning ”Materialleveranser”.

Projektör/projektledare/uppdragsledare kan boka sten enligt överenskommelse med park- och naturförvaltningen. För kontakt se kompetens ”Stengården”, anmärkning ”Materialleveranser”. Uttag av sten debiteras enligt gällande prislista. Glöm inte att uppvisa diarienummer vid uthämtning av sten. För att se vad för sten som finns på trafikkontorets förråd se dokumenten ”Stenmaterial Marieholm”, ”Stenmaterial Mellbydalen” och ”Stenmaterial Ringön” till höger på sidan. 

Dokument
Kontakter
Logga in

Inloggning krävs

I Teknisk Handbok behövs inloggning för att kunna se kontakter/kontaktlistan. Om du vill ha åtkomst skickar du en förfrågan om inloggning via knappen "Beställ inloggning" längst ner på sidan. Du får då via mail automatiskt de uppgifter som krävs för att visa kontakter/kontaktlistan. Vid höstuppdateringen varje år byts lösenordet ut och du måste göra en ny ansökan. Inloggning är nödvändig som en anpassning till Dataskyddsförordningen.