Till kapitelmeny Direkt till innehåll
Arkivversion 2024:1
Foto: Jonas Andersson
 • Befintligt stenmaterial i gator med mera inom stadsmiljöförvaltningens ansvarsområde är stadsmiljöförvaltningens egendom. Ansvariga för stenhanteringen är stadsmiljöförvaltningen. Befintligt stenmaterial som inte ska återanvändas på samma plats, eller sten som tillfälligt behöver förvaras, ska köras till stadsmiljöförvaltningens förråd hos stadsmiljöförvaltningen. Innan transport sker ska ansvarig på förrådet kontaktas för att bestämma vart stenen ska transporteras. Det är viktigt att meddela om stenen som ska förvaras är överbliven sten eller om det är sten som ska förvaras för senare användning, detta för att den ska hamna på rätt lager. För kontakt se kompetens ”Stengården”, anmärkning ”Materialleveranser”.
 • Vid leverans av stenmaterial till stadsmiljöförvaltningen utlämnas vid varje tillfälle kvitto på den inlämnade mängden
 • På upplagsplatsen (Ringön, Marieholm eller Mellbydalen) bearbetar stadsmiljöförvaltningen inkommet stenmaterial allt efter behov och beställning av stadsmiljöförvaltningen vilket innebär att:
  • Gångbanesten inte breddsorteras eftersom stenen varit stensatt och bör kunna sättas igen som den en gång har satts. Skrot utsorteras.
  • Små- och storgatsten sorteras enligt följande intervaller: 8 cm, 9 cm, 10 cm, 11 cm, 12-13 cm, 14-15 cm, 16 cm och större. Smågatstenen sorteras även efter färg (granit, svart, vit). Skrot sorteras ut.
  • Kantsten, gångbanehallar och ramsten kvalitetssorteras. Sten som är mindre än 50-60cm deponeras inte på stadsmiljöförvaltningens förråd. Skrot sorteras ut.
  • Kantsten, gångbanehallar och ramsten ska sättas på pall innan den kommer till stadsmiljöförvaltningens förråd. Stenen ska med fördel sorteras så att det är en sort per pall. Begränsat antal pallar finns att låna på stadsmiljöförvaltningens förråd. För avstämning se kompetens ”Stengården” anmärkning ”Materialleveranser” till höger på sidan.
  • Osorterad gatsten sorteras i sin helhet. Därför är det viktigt att en viss sortering sker redan vid upptagningsplatsen. Skilj på små- gångbane- och storgatsten.
  • Ingen sortering efter SIS-norm utförs då mycket av stenen skulle skrotas ut.

Vid önskemål om specifik kvalitet tas kontakt med stadsmiljöförvaltningen som undersöker om det är möjligt att få fram specifik sten, hallar med viss tjocklek mm. För kontakt se kompetens ”Stengården”, anmärkning ”Materialleveranser”.

Projektör/projektledare/uppdragsledare kan boka sten enligt överenskommelse med stadsmiljöförvaltningen. För kontakt se kompetens ”Stengården”, anmärkning ”Materialleveranser”. Uttag av sten debiteras enligt gällande prislista. Glöm inte att uppvisa diarienummer vid uthämtning av sten. För att se vad för sten som finns på stadsmiljöförvaltningens förråd se dokumenten ”Stenmaterial Marieholm”, ”Stenmaterial Mellbydalen” och ”Stenmaterial Ringön” till höger på sidan.