Till kapitelmeny Direkt till innehåll
Arkivversion 2024:1
Foto: Mats Udde Jonsson

Stadsmiljöförvaltningen ansvarar för pumpstationer på ett antal platser inom kommunen.

Ansvaret för funktionen är uppdelad i två delar, pumpstationen och dagvattensystemet.

Pumpstationer som projekteras och byggs ska uppfylla ställda krav i dokument ”Projektering och byggnation av pumpstationer” som finns till höger på sidan.

Önskas teknisk dokumentation för en befintlig anläggning tas kontakt med förvaltare, se kompetens ”Förvaltare” kommentar ”Tekniska anläggningar” till höger på sidan.

Önskas teknisk dokumentation för en befintlig anläggning, som är ansluten till en av stadsmiljöförvaltningens dagvattenanläggningar, tas kontakt med förvaltare, se kompetens ”Förvaltare” kommentar ”Tekniska anläggningar” till höger på sidan.