Arkivversion 2021:2
Foto: Mats Udde Jonsson

Trafikkontoret ansvarar för pumpstationer på ett antal platser inom kommunen.

Ansvaret för funktionen är uppdelad i två delar, pumpstationen och dagvattensystemet.

Önskas teknisk dokumentation för en befintlig pumpstation tas kontakt med förvaltare, se kompetens ”Förvaltare” kommentar ”Tekniska anläggningar”.

Önskas teknisk dokumentation för en befintlig pumpstation, som är ansluten till en av trafikkontorets dagvattenanläggningar tas kontakt med förvaltare, se kompetens ”Förvaltare” kommentar ”Tekniska anläggningar”.

Pumpstation som byggs eller underhålls ska uppfylla ställda krav i dokument ”Projektering och byggnation av pumpstationer” som finns till höger på sidan.

Dokument
Kontakter