Arkivversion 2021:2
Foto: Jonas Andersson

I samband med att en plats, ett område eller en funktion ska förändras, behövs det i de flesta fall göra mer eller mindre omfattande utredningar anpassade efter varje projekts specifika förutsättningar. Vilken typ av utredningar som ska tas fram och vilka mallar som skall användas beslutas av beställaren för uppdraget.

I detta avsnitt beskrivs hur några av dessa utredningsmallar skall användas och levereras till beställaren av uppdraget.