Till kapitelmeny Direkt till innehåll
Arkivversion 2024:1
Foto: Rebecca Havedal

Vid stadsmiljöförvaltningens anläggningar för spårväg och industrispår har två säkerhetsordningar upprättats för att styra säkerhetsarbetet vid anläggningarna. Det finns en säkerhetsordning för Spårvägsbanan och en för Industrispåren som hittas via länken till höger på sidan. 
På uppdrag av Västtrafik har en trafiksäkerhetsinstruktion för buss (TRI Buss) tagits fram. Denna är ett komplement till de vägtrafikregler som gäller vid framförande av buss för att uppnå en säker trafik och undvika konflikter med spårvagnar. Dokumentet TRI Buss hittas till höger på sidan.