Till kapitelmeny Direkt till innehåll
Arkivversion 2023:2
Foto: Rebecca Havedal

Vid stadsmiljöförvaltningens anläggningar för spårväg och industrispår har två säkerhetsordningar upprättats för att styra säkerhetsarbetet vid anläggningarna. Det finns en säkerhetsordning för Spårvägsbanan och en för Industrispåren som hittas via länken till höger på sidan. 
På uppdrag av Västtrafik har en trafiksäkerhetsinstruktion för buss (TRI Buss) tagits fram. Denna är ett komplement till de vägtrafikregler som gäller vid framförande av buss för att uppnå en säker trafik och undvika konflikter med spårvagnar. TRI Buss hittas via länken till höger på sidan.

Dokument (4 st)

Inloggning krävs

I Teknisk Handbok behövs inloggning för att kunna se kontakter/kontaktlistan. Om du vill ha åtkomst skickar du en förfrågan om inloggning via knappen "Beställ inloggning" längst ner på sidan. Du får då via mail automatiskt de uppgifter som krävs för att visa kontakter/kontaktlistan. Vid höstuppdateringen varje år byts lösenordet ut och du måste göra en ny ansökan. Inloggning är nödvändig som en anpassning till Dataskyddsförordningen. Om du är inne i en arkiverad version av TH går kontaktlistan inte att låsa upp alls. Var snäll och gå in i aktuell version av TH för att se kontaktlistan.