Till kapitelmeny Direkt till innehåll
Arkivversion 2023:2
Foto: Jonas Andersson

För exempel på anläggningar som ingår i verksamhetsområdet, se 12CG4 Övertagandebesked (mall) samt 12T Vegetationsytor (gröna ytor) och 12AG Offentlig konst.

Dokument och handlingar ska inkluderas i den tekniska dokumentationen där det är aktuellt enligt definitioner nedan.

Rubrikerna nedan överensstämmer med mapparna i mappstrukturen och de gråa rubrikraderna i dokumentöversikten. Om det i rubriken står ett förkortat namn inom parentes så har det namnet kortats ner i mappstrukturen för att undvika att sökvägen blir för lång, exempelvis DoU-instruktioner.

Bilder och video

Samtliga bilder och videor som berör verksamhetsområdet.

Byggnadsverk

Se 12CF1.3 Verksamhetsområde Byggnadsverk

Byggvarudeklaration

Samtliga byggvarudeklarationer för verksamhetsområdet som behövs för att komplettera produktspecifikationer.

Drift- och underhållsinstruktioner (DoU-instruktioner)

Drift- och underhållsinstruktioner som behövs för att förvalta anläggning av berört verksamhetsområde.

Följande ska alltid bifogas om aktuellt:

 • Drift- och underhållsinstruktioner
  • Hänsyn måste tas till hur tidigare klassning är gjord inom området.
 • Skötselanvisningar för etableringsskötsel av vegetationsytor.
  • Etableringsskötsel under garantitiden ska utföras enligt av beställaren tillhandahållna aktuella skötselbeskrivningar för etableringsskötsel.
 • Andra instruktioner som är av intresse för förvaltaren.

Kvalitetsdokumentation

Av entreprenören överlämnad kvalitetsdokumentation och provning av material som berör verksamhetsområdet.

Material

Samtliga dokument som behövs för förvaltning och drift- och underhåll av material.

Följande ska skickas in:

 • Förteckning över inbyggt material minst innehållande:
  • Produkter
  • Artikel
  • Leverantör
 • Andra dokument som är av intresse för förvaltaren.

Materialgarantier

Samtliga garantibevis som berör verksamhetsområdet för material och produkter.

Följande ska alltid bifogas om aktuellt:

 • Specifika krav
 • Andra garantibevis som är av intresse för förvaltaren.

Återvunnet material

Sammanställning av återvunnet material innehållande, men inte begränsat till, uppgifter om:

 • Produkt
 • Material
 • Ålder
 • Tidigare och ny placering (markera på ritning)
 • Uppskattad livslängd
 • Tidigare ägare
 • Andra information som är av intresse för förvaltaren.

Produktspecifikation

Produktspecifikationer för verksamhetsområdets anläggningar inklusive detaljer.

Följande ska alltid bifogas om aktuellt:

 • Växtförteckning
 • Planteringslådor
 • Ytskikt
 • Andra produktspecifikationer som är av intresse för förvaltaren.

Tekniska handlingar

Samtliga tekniska handlingar som behövs för att förvalta anläggningar inom verksamhetsområdet.

Följande ska alltid bifogas om aktuellt:

 • Fontäner
 • Andra tekniska handlingar som är av intresse för förvaltaren.

Mjukvara

 • Mjukvara, specifikation
 • Metadata
  • Systemkrav
  • Version av mjukvara
  • Användningsområde
  • Leverantör
  • Informationsklassning
 • Dokumentation för avtal och licenser
 • Behörighetshantering och autentisering
 • Annan dokumentation som kan vara av intresse för förvaltaren

Modellfiler

Modellfiler för uppdatering av verksamhetsområdets anläggningsregister.

Följande ska alltid bifogas i relationshandlingen, om aktuellt:

 • Arbetsområde
 • Konstbyggnad
 • Ledningar
 • Planteringsplan
 • Utrustning
 • Vägutrustning
 • Ytskikt

Ritningar

Ritningsförteckning samt aktuella ritningar enligt följande:

 • Översiktsplan (0001-0099)
 • Höjdplan (1000-1599)
 • Utrustningsplan (1700-1799)
 • Ytskiktsplan (1800-1899)
 • Planteringsplan (1900-1999)
 • Längdprofil (2000-2479)
 • Normalsektion (3000-3499)
 • Ledningsplan (4000-4199)
 • Rivningsplan (4250-4399)
 • Byggnadsverk (5000-5399)
 • Belysningsinstallation i byggnadsverk (5400-5499)
 • Geotekniska ritningar/provgropsritning (6000-6599)
 • Geotekniska ritningar (6600-6699)
 • Tvärsektion och sektionsplan (7000-7599)
 • Vägutrustningsplan (8000-8299)
 • Specialritningar (9000-9299)
 • Använda eller justerade standardritningar, se 1BA Gällande standardritningar, ritningsnumrering enligt 12CE6 Ritningsnumrering byggritningar.

Inloggning krävs

I Teknisk Handbok behövs inloggning för att kunna se kontakter/kontaktlistan. Om du vill ha åtkomst skickar du en förfrågan om inloggning via knappen "Beställ inloggning" längst ner på sidan. Du får då via mail automatiskt de uppgifter som krävs för att visa kontakter/kontaktlistan. Vid höstuppdateringen varje år byts lösenordet ut och du måste göra en ny ansökan. Inloggning är nödvändig som en anpassning till Dataskyddsförordningen. Om du är inne i en arkiverad version av TH går kontaktlistan inte att låsa upp alls. Var snäll och gå in i aktuell version av TH för att se kontaktlistan.