Till kapitelmeny Direkt till innehåll
Arkivversion 2024:1
Foto: Roksana Kazeroony

Med huvudledning avses kabel mellan belysningscentral och undercentral.

Kabelarea för huvudledningar ska vara typ SE-N1XE-R 16mm² i Göteborgs kommun med undantag av Askim och Södra Skärgården där Ellevio har eldistribution och där arean ska vara typ SE-N1XE-U 10mm².

Huvudledning med ALUS ska vara 4x25mm².

Huvudledning får inte skarvas vid nyinstallation.

Belysningsanläggning ska utföras med TN-C system (4-ledarsystem).

Det kan i anläggningen förekomma vissa platser med TN-S vilket medför att kontroll av verkligt förhållande måste säkerställas vid projektering.

Säkringsinsatser ska vara av typ EBR beröringssäkra insatser E7779643 eller likvärdig funktion.

Säkringsinsatser klass II ska vara av typ stolpinsats interpak CU/AL IP 44 E7779592 eller likvärdig funktion.

Alla kablar ska märkas med aktuellt knutpunktsnummer i belysningscentral och i varje stolpe/kopplingslåda som kabeln matar till. Kabelmärkningen ska monteras på L3.

 

Fasläge på gatubelysningsnätet

Fasläge på gatubelysningsnätet utförs enligt följande: