Till kapitelmeny Direkt till innehåll
Arkivversion 2022:1
Foto: Jonas Andersson

Med huvudledning avses kabel mellan belysningscentral och undercentral.

Huvudledning för belysning ska vara av typ SE-N1XE GUL i mark och ALUS vid luftledning.

Kabelarea för huvudledningar ska vara 16mm² i Göteborgs kommun med undantag av Askim och Södra Skärgården där Ellevio har eldistribution och där arean ska vara 10mm².

Huvudledning med ALUS ska vara 4x25mm².

Belysningsanläggning ska utföras med TN-C system (4-ledarsystem).

Det kan i anläggningen förekomma vissa platser med TN-S vilket medför att kontroll av verkligt förhållande måste säkerställas vid projektering.

In/utgående kablar ska märkas i belysningscentral och i varje stolpe/kopplingslåda med aktuellt knutpunktsnummer som kabeln matar till.

 

Fasläge på gatubelysningsnätet

Fasläge på gatubelysningsnätet utförs enligt följande: