Till kapitelmeny Direkt till innehåll
Arkivversion 2022:3
Foto: Jonas Andersson

Med huvudledning avses kabel mellan belysningscentral och undercentral.

Huvudledning för belysning ska vara av typ SE-N1XE GUL i mark och ALUS vid luftledning.

Kabelarea för huvudledningar ska vara 16mm² i Göteborgs kommun med undantag av Askim och Södra Skärgården där Ellevio har eldistribution och där arean ska vara 10mm².

Huvudledning med ALUS ska vara 4x25mm².

Belysningsanläggning ska utföras med TN-C system (4-ledarsystem).

Det kan i anläggningen förekomma vissa platser med TN-S vilket medför att kontroll av verkligt förhållande måste säkerställas vid projektering.

In/utgående kablar ska märkas i belysningscentral och i varje stolpe/kopplingslåda med aktuellt knutpunktsnummer som kabeln matar till.

 

Fasläge på gatubelysningsnätet

Fasläge på gatubelysningsnätet utförs enligt följande:

Inloggning krävs

I Teknisk Handbok behövs inloggning för att kunna se kontakter/kontaktlistan. Om du vill ha åtkomst skickar du en förfrågan om inloggning via knappen "Beställ inloggning" längst ner på sidan. Du får då via mail automatiskt de uppgifter som krävs för att visa kontakter/kontaktlistan. Vid höstuppdateringen varje år byts lösenordet ut och du måste göra en ny ansökan. Inloggning är nödvändig som en anpassning till Dataskyddsförordningen. Om du är inne i en arkiverad version av TH går kontaktlistan inte att låsa upp alls. Var snäll och gå in i aktuell version av TH för att se kontaktlistan.