Till kapitelmeny Direkt till innehåll
Arkivversion 2023:2
Foto: Roksana Kazeroony

Med huvudledning avses kabel mellan belysningscentral och undercentral.

Huvudledning för belysning ska vara av typ SE-N1XE GUL i mark och ALUS vid luftledning.

Huvudledning får inte skarvas vid nyinstallation.

Kabelarea för huvudledningar ska vara 16mm² i Göteborgs kommun med undantag av Askim och Södra Skärgården där Ellevio har eldistribution och där arean ska vara 10mm².

Huvudledning med ALUS ska vara 4x25mm².

Belysningsanläggning ska utföras med TN-C system (4-ledarsystem).

Det kan i anläggningen förekomma vissa platser med TN-S vilket medför att kontroll av verkligt förhållande måste säkerställas vid projektering.

Säkringsinsatser ska vara av typ EBR beröringssäkra insatser E7779643 eller likvärdig funktion.

Säkringsinsatser klass II ska vara av typ stolpinsats interpak CU/AL IP 44 E7779592 eller likvärdig funktion.

Alla kablar ska märkas med aktuellt knutpunktsnummer i belysningscentral och i varje stolpe/kopplingslåda som kabeln matar till.

 

Fasläge på gatubelysningsnätet

Fasläge på gatubelysningsnätet utförs enligt följande:

Inloggning krävs

I Teknisk Handbok behövs inloggning för att kunna se kontakter/kontaktlistan. Om du vill ha åtkomst skickar du en förfrågan om inloggning via knappen "Beställ inloggning" längst ner på sidan. Du får då via mail automatiskt de uppgifter som krävs för att visa kontakter/kontaktlistan. Vid höstuppdateringen varje år byts lösenordet ut och du måste göra en ny ansökan. Inloggning är nödvändig som en anpassning till Dataskyddsförordningen. Om du är inne i en arkiverad version av TH går kontaktlistan inte att låsa upp alls. Var snäll och gå in i aktuell version av TH för att se kontaktlistan.