Till kapitelmeny Direkt till innehåll
Arkivversion 2024:1
Foto: Jonas Andersson

Vägutrustningskartan (VU-kartan) visar vägmärken, vägvisning och vägmarkeringar som finns i Göteborg.

Kartverket strävar efter att ge en digital spegling av verkligheten och uppdateras kontinuerligt med information från de olika projekt och förändringar som sker i staden. Det är därför viktigt att projekten rapporterar in alla förändringar som sker med i vägutrustningen oavsett hur små de är.

VU-kartan används som kartunderlag vid projektering av ny- och ombyggnationer samt vid drift- och funktionsentreprenader. Kartan används också som underlag vid trafikreglering, parkeringsreglering samt evenemangsplanering.

Inrapportering

Kartans status är beroende av att stadsmiljöförvaltningens Tekniska Dokumentation får in relevanta dwg-filer enligt 12AJ7 Leverans av kartinformation och 12D Teknisk dokumentation och relationshandlingar  med underkapitel. Teknisk dokumentation skickar grundkarteförändringar vidare till stadsbyggnadsförvaltningen för uppdatering av grundkartan och trafikkartsförändringar till VU-kartshandläggarna för ajourhållning av trafikanordningar. 

Handlingar på mindre åtgärder, såsom förändringar av vägmärken markering eller vägvisning,  där ingen förändring av grundkartan sker, skickas direkt till handläggare för VU-kartan enligt kompetens ”VU-kartan” till höger på sidan. Leverans till VU-kartan sker i dwg och pdf format. . För inrapportering gällande mindre åtgärder, se dokument ”VU-kartan – inrapportering” till höger på sidan.

Utdrag

För användarna finns VU-kartan tillgänglig i formaten PDF och DWF och uppdateras en gång per månad. Användare som nyttjar stadsmiljöförvaltningens Mapinfo meny kan se VU-kartan i MapInfo. Övriga användare når VU-kartan via webbapplikationen ”Vägutrustningskartan – webb” efter medgivande ifrån stadsmiljöförvaltningen.

Förfrågan om åtkomst till ”Vägutrustningskartan” mejlas till kompetens ”Vägutrustningskartan – webb”. Förfrågan om inloggning ska innehålla namn, företag, telefonnummer och en förklaring om i vilket sammanhang ”Vägutrustningskartan – webb” ska nyttjas. Stadsmiljöförvaltningen kommer därefter återkoppla med inloggningsuppgifter.

Vid behov av VU-kartan i formatet DWG kan det, mot en avgift, beställas av handläggarna för VU-kartan. Ange önskat kartbladsnummer (ses i ”vägutrustningskartan”, länk uppe till höger) eller bifoga en digital karta över önskat område. För beställningsblankett se dokumentet ”VU-kartan – Beställningsblankett”. Beställningen skickas till kompetens ”VU-kartan”. Handläggningstid är ca tre till fyra dagar, något längre under semestertider.