Arkivversion 2021:1
Foto: Asbjörn Hanssen

Gräsmatta A-C

Sten över 20 mm får ej förekomma i ytskikt. Underlaget ska vara av sådant material att risk för till exempel uppfrysning av sten och andra föremål inte förekommer.

Planering och justering av växtjord.

Gödsling med 2 kg fullgödsel per 100 m² tillförs och nedmyllas.

Före sådd ska ytan vältas och efterjusteras.

Sådd utförs med såmaskin eller för hand under tiden april – september.

Frömängd, 2 kg gräsfrö (parkblandning) per 100 m².

Efter nedmyllning av fröet vältas ytan med gallervält.

 

Gräsmatta D

Sten över 20 mm får ej förekomma i ytskikt. Underlag ska vara av sådant material att risk för till exempel uppfrysning av sten och andra föremål inte förekommer.

Planering och justering av växtjord.

Före sådd ska ytan vältas.

Sådd utförs genom sprutsådd, såmaskin eller för hand under tiden april – september.

Frömängd, 2,0 kg gräsfrö (parkblandning) per 100 m².

Efter nedmyllning av frö vältas ytan med gallervält.

 

Äng A-C

Jord från platsen kan användas, avbaning eller dylikt, dock ej lera, kan vara lämpligt material.

Sten över 20 mm får ej förekomma i ytskikt. Ytskikt och underlag ska vara av sådant material att risk för till exempel uppfrysning av sten och andra föremål inte förekommer.

Planering och justering av ytskikt.

Sådd utförs genom sprutsådd under tiden april – september.

Frömängd, 1,5 kg gräsfrö (naturmarksblandning) per 100 m².

 

Slåtteryta A-B

Jord från platsen kan användas. Avbaning eller dylikt, dock ej lera, kan vara lämpligt material.

Planering och justering med anpassning till omgivande natur- och markområden.

Sådd utförs genom sprutsådd under tiden april – september.

Frömängd 1,5 kg gräsfrö (naturmarksblandning) per 100 m².