Till kapitelmeny Direkt till innehåll
Arkivversion 2024:1
Foto: Asbjörn Hanssen

Gräsmatta klipphöjd ca 6-8 cm

Sten över 20 mm får ej förekomma i ytskikt. Underlaget ska vara av sådant material att risk för till exempel uppfrysning av sten och andra föremål inte förekommer.

Planering och justering av växtjord.

Gödsling med 2 kg ekologiskt fullgödsel per 100 m² tillförs och nedmyllas när gräset börjat gro.

Före sådd ska ytan vältas och efterjusteras.

Sådd utförs med såmaskin eller för hand under tiden april – september. Sådd under perioden augusti/september förordas dock då möjligheten till en mer lyckad etablering är större pga. naturlig markfukt morgon och kväll samt hög marktemperatur.

Frömängd, 2 kg gräsfrö (parkblandning) per 100 m².

Efter nedmyllning av fröet vältas ytan med gallervält.

 

Gräsmatta klipphöjd ca 20 cm

Sten över 20 mm får ej förekomma i ytskikt. Underlag ska vara av sådant material att risk för till exempel uppfrysning av sten och andra föremål inte förekommer.

Planering och justering av växtjord.

Före sådd ska ytan vältas.

Sådd utförs genom sprutsådd, såmaskin eller för hand under tiden april – september.

Sådd under perioden augusti/september förordas dock då möjligheten till en mer lyckad etablering är större pga. naturlig markfukt morgon och kväll samt hög marktemperatur.

Efter nedmyllning av frö vältas ytan med gallervält.

Frömängd, 3 kg gräsfrö / 100 kvm. Fröblandning äng som anläggs på bergskross 0-18. Se 13QE1 Gräsfröblandningar.

 

Äng 

Magert markmaterial ska användas. För ytor som angränsar till andra markområden med jord ska mager jord användas. Jorden ska vara fri från rotogräs. För ytor i till exempel trafikmiljöer som är avskilda från andra markområden kan 0-18 bergkross användas.

Sten över 20 mm får ej förekomma i ytskikt. Ytskikt och underlag ska vara av sådant material att risk för till exempel uppfrysning av sten och andra föremål inte förekommer.

Planering och justering av ytskikt, men anpassning till omgivande natur- och markområden.

Vid sådd kan ängsfröerna blandas upp med ett näringsfattigt substrat, till exempel vetekli, sågspån eller sand. Ingen gödning får tillsättas.

Frömängd, 3 kg fröblandning / 100 kvm. Se 13QE1 Gräsfröblandningar.

 

Slåtteryta

Jord från platsen kan användas. Avbaning eller dylikt, dock ej lera, kan vara lämpligt material.

Sten över 20 mm får ej förekomma i ytskikt. Ytskikt och underlag ska vara av sådant material att risk för till exempel uppfrysning av sten och andra föremål inte förekommer.

Planering och justering med anpassning till omgivande natur- och markområden.

Vid sådd kan ängsfröerna blandas upp med ett näringsfattigt substrat, till exempel vetekli, sågspån eller sand. Ingen gödning får tillsättas.

Frömängd, 3 kg fröblandning /100 kvm. Se 13QE1 Gräsfröblandningar.