Till kapitelmeny Direkt till innehåll
Arkivversion 2023:2

När du vill använda stadens mark behövs det ett polistillstånd, detta benämns ofta som markupplåtelse. Detta gäller även om du har ett markavtal med Göteborg Stad om utförandet innebär ianspråktagande av annan yta än det direkta arbetsområdet eller att den kvarlämnade anläggningen även hamnar ovan mark behöver markavtalet kompletteras med polistillstånd och markupplåtelse enligt 3 kap. 1 § ordningslagen (1993:1617).

Även andra tillstånd/beslut/dispenser kan krävas från annan myndighet eller förvaltning. Stadsmiljöförvaltningen ansvarar inte för upprättande av dessa beslut då vi upprättar ett markavtal.

Polisen tar emot ansökan om polistillstånd och skickar ditt ärende vidare som remiss till stadsmiljöförvaltningen som avgör om användningen av ytan är lämplig. Om Staden godkänner din ansökan tar vi ut en avgift. Här hittar du en länk till Polisens hemsida där du kan ansöka om polistillstånd. Tänk på att betala avgiften för polistillståndet i samband med att du skickar in din ansökan, annars handläggs inte ärendet.

Mer information om markupplåtelse finns i 16B Ansök om polistillstånd (markupplåtelse)samt i Stadsmiljöförvaltningens krav för Arbete på gata (APG) kap 2.2.2, se Teknisk Handbok 15B Förutsättningar (APG Kap2)

Kontakter
Logga in

Inloggning krävs

I Teknisk Handbok behövs inloggning för att kunna se kontakter/kontaktlistan. Om du vill ha åtkomst skickar du en förfrågan om inloggning via knappen "Beställ inloggning" längst ner på sidan. Du får då via mail automatiskt de uppgifter som krävs för att visa kontakter/kontaktlistan. Vid höstuppdateringen varje år byts lösenordet ut och du måste göra en ny ansökan. Inloggning är nödvändig som en anpassning till Dataskyddsförordningen. Om du är inne i en arkiverad version av TH går kontaktlistan inte att låsa upp alls. Var snäll och gå in i aktuell version av TH för att se kontaktlistan.