Till kapitelmeny Direkt till innehåll
Arkivversion 2024:1
Foto: Jonas Andersson

Arbetsmiljöplan och arbetsmiljödokument i projekt ska skickas för granskning till projektledare som årligen, i samråd med specialist byggarbetsmiljöfrågor, säkerställer att dessa är uppdaterade.
För kontakt med specialist för byggarbetsmiljöfrågor se kompetens ”Granskning av arbetsmiljöplan” till höger på sidan.