Till kapitelmeny Direkt till innehåll
Arkivversion 2023:2
Foto: Jonas Andersson

På höjdplanen redovisas, utöver vad som finns på stomplanen följande:

 • Numrerade koordinatberäknade punkter med angivande av radier, alternativt redovisas detta på utsättningsplanen. Koordinattabell redovisas på ritningskanten eller i särskild lista
 • Profilhöjder, anges för väg- och spårvägsarbeten. Dessa kan utelämnas vid mindre projekt eller då läsbarheten försämras
 • Mått som ej framgår av normalsektion eller koordinatangivelser, alternativt på utsättningsplanen
 • Detaljhöjder var 10:e meter. Korsningar och lågpunkter ska vara väl höjdsatta. Redovisning var 20:e meter kan vara lämpligt på långa raksträckor med konstant tvärfall
 • Rännstensbrunnar med angiven höjd på omgivande färdig yta. (Brunnslockshöjd redovisas på ledningsplanen)
 • Diken, dikesbrunnar och trummor med höjd på vattengång (inlopp och utlopp)
 • Slänter (bredd > 1,0 m), lutningar anges vid avvikelse från normalsektion
 • Betongplattor för spårväg – alternativt redovisning på spårplan
  Spår: Utbredning anslutningsjustering (i längsled) – om ingen separat spårplan upprättas
  Spår: Normalsektionernas utbredning (i längsled) – om ingen separat spårplan upprättas
  Spår: Gränser för olika rältyper – om ingen separat spårplan upprättas
 • Kantstöds start- och slutpunkt med angivande av kantstödstyp
 • Staket, räcken och stängsel med angivande av typ/hänvisning
 • Trappor med angivande av typ/hänvisning
 • Murar och övriga byggnadsverk med angivande av typ/hänvisning
 • Geotekniska åtgärder, exempelvis tryckbankar, områden med stabilitetspålning eller lättfyllning, jämför med spårplan
 • Bullerskärmar, bullervallar
 • Ytskikt, om ej ytskiktsplan upprättas. (Se vidare under 12CE1.15 Ytskiktsplan)
 • Planteringar, om ej planteringsplan upprättas (Se vidare under 12CE1.15 Ytskiktsplan). I speciella fall nya höjdkurvor (exempelvis utfyllnader i raviner)
 • Belysningsstolpar, då stolparnas placering är viktig ur arkitektonisk synvinkel
 • Grönytornas kvalité-/underhållsklass, om ej ytskiktsplan upprättas
 • Beläggningsgräns
 • Gräns för arbetsområde (gränsen ritas normalt 1 m utanför området)
 • Längdmätning för spårväg

Se ritningsmall ” 0004-Ritningsmall höjdplan” till höger på sidan, för instruktioner och användning se 1EA Instruktion ritningsmallar.

För generella regler för upprättande av ritningar se 12CE Ritningar.

Ritningar (1 st)

Inloggning krävs

I Teknisk Handbok behövs inloggning för att kunna se kontakter/kontaktlistan. Om du vill ha åtkomst skickar du en förfrågan om inloggning via knappen "Beställ inloggning" längst ner på sidan. Du får då via mail automatiskt de uppgifter som krävs för att visa kontakter/kontaktlistan. Vid höstuppdateringen varje år byts lösenordet ut och du måste göra en ny ansökan. Inloggning är nödvändig som en anpassning till Dataskyddsförordningen. Om du är inne i en arkiverad version av TH går kontaktlistan inte att låsa upp alls. Var snäll och gå in i aktuell version av TH för att se kontaktlistan.