Till kapitelmeny Direkt till innehåll
Arkivversion 2024:1
Foto: Jonas Andersson

Separering mot körbana

Behov av separering mellan gångytor och körbanor beror främst på fordonstrafikens hastighet enligt följande principer:

  • 30-50 km/h: separering med kantsten mot körbana
  • 60 km/h: separering med räcken eller ett avstånd på minst 1 meter mot biltrafiken.
  • 70 km/h: separering enligt VGU

Separering  mot cykelbana

Det ska finnas en tydlig separering mellan fotgängare och cyklister. Se vidare 3CC Separering cykeltrafik.