Till kapitelmeny Direkt till innehåll
Arkivversion 2024:1
Foto: Stig Hedström

En väl utformad vägvisning är av flera skäl av stort värde för trafikanterna. Som exempel kan nämnas trafiksäkerhet, restid och miljö. All vägvisning bör vara kontinuerlig och sluta med ett ortsnamnsmärke.

Vid förändringar av vägvisning ska samråd med väghållaren och eller stadsmiljöförvaltningen ske, se kompetens ”Vägvisning”. 

Författningar och Regler

Förutom dessa anvisningar gäller i tillämpliga delar

  • VGU Krav och VGU Råd
  • ”Vägvisningsplan Göteborg”

samt de författningar som dessa hänvisar till. Se länkar till höger på sidan.

Ansvar

Väghållaren ansvarar för uppsättning och underhåll av Vägvisning (undantag se VMF § 78-82).

Beslut

Väghållaren beslutar om förändring eller utökning av vägvisningen. Förändring av vägvisning ansöks skriftligen till respektive väghållare. Ansökan om vägvisning finns till höger på sidan.

Kostnadsansvar

Nyuppsättning av vägvisning till enskilda inrättningar bekostas av den sökande. Underhåll av vägvisare till enskilda inrättningar står väghållaren för. Vid ombyggnader och exploateringsområden ska kostnaden för både ny vägvisning och förändring i befintlig vägvisning ingå i varje enskilt projekt. Detta innebär att även kostnader för vägvisning långt utanför projektgränserna ingår.