Till kapitelmeny Direkt till innehåll
Arkivversion 2023:2

2022-10-12

Dokument/Kapitel/Ritning Revideringen avser

Ny version och ny datering av TH

Reviderat dokument "AF-mall för materialköp"

Reviderat dokument "AF-mall för totalentreprenad"

Reviderat dokument "AF-mall för utförandeentreprenad"

Reviderat dokument "Dokumentöversikt (exempel)

Reviderat dokument "Dokumentöversikt (mall)

Reviderat dokument "Driftförändring (mall)"

Reviderat dokument "Granskningssynpunkter (mall)"

Reviderad "Katalogstruktur relationshandlingar"

Reviderat dokument "Övertagandebesked (mall)"

Dokumentet "Försättsblad TA-plan" utgår

Reviderat dokument "Checklista för miljörevision"

Reviderat dokument "Rapporteringsunderlag belysning"

Nytt dokument "Servicenivåer armaturer"

Dokumentet "TRI 2021-10-01" har utgått och ersatts med "TRI 2022-10-01"

Nya namn på ritningsmallar

Byte av Kompetens "Planeringsledare spårsäkerhet" till "Förvaltare spårväg"

Byte av Kompetens "Planeringsledare spårsäkerhet" till "Förvaltare spårväg"

Byte av Kompetens "Planeringsledare spårsäkerhet" samt komplettering med kontakt vid hållplatsutrustning

Ändrad hänvisning under "Spårkonstruktion"

Hänvisning till specialist arbetsmiljöfrågor borttagen

Ny text om servicenivåer armaturer

Reviderade AF-mallar för utförande- och totalentreprenad samt materialköp

Nya namn på ritningsmallar

Nya namn på ritningsmallar

Nya namn på ritningsmallar

Nya namn på ritningsmallar

Nya namn på ritningsmallar

Nya namn på ritningsmallar

Nya namn på ritningsmallar

Nya namn på ritningsmallar

Nya namn på ritningsmallar

Nya namn på ritningsmallar

Nya namn på ritningsmallar

Nya namn på ritningsmallar

"Stolp-, fundament och armaturtabell" har bytt namn till "Rapporteringsunderlag belysning"

Hänvisning till specialist arbetsmiljöfrågor borttagen

Borttagen text om hårdgörning av stödremsa

"TSFS 2021:122" utgår och ersätts med "TSFS 2018:57"

"TSFS 2021:122" utgår och ersätts med "TSFS 2018:57"

"TSFS 2021:122" utgår och ersätts med "TSFS 2018:57"

"TSFS 2021:122" utgår och ersätts med "TSFS 2018:57"

"TSFS 2021:122" utgår och ersätts med "TSFS 2018:57"

"TSFS 2021:122" utgår och ersätts med "TSFS 2018:57"

Ny text under rubriken "Ramsten"

Kompletterad text om ansvarsfördelning

Förtydligande om kontakt vid möblering av spårvagnshållplats

Reviderad text under rubriken "TK ställer krav på kvalitets- och miljöledningssystem"

Nytt utbildningsmaterial "Grundkurs APG"

Nytt utbildningsmaterial "Grundkurs APG"

Nytt utbildningsmaterial "Grundkurs APG"

Nytt utbildningsmaterial "Grundkurs APG"

Nytt utbildningsmaterial "Grundkurs APG"

Nytt utbildningsmaterial "Grundkurs APG"

Nytt utbildningsmaterial "Grundkurs APG"

Nytt utbildningsmaterial "Grundkurs APG"

Nytt utbildningsmaterial "Grundkurs APG"

Nytt utbildningsmaterial "Grundkurs APG"

Nytt utbildningsmaterial "Grundkurs APG"

Byte av Kompetens "Planeringsledare spårsäkerhet" till "Förvaltare spårväg"

Byte av Kompetens "Planeringsledare spårsäkerhet" till "Förvaltare spårväg"

Utförlig information på startsidan TH/Planket om reviderade standardritningar för farthinder

Ritningen är T-reviderad. Info om revideringen se TH kap 1BA

Ritningen är R-reviderad. Info om revideringen se TH kap 1BA

Ritningen är R-reviderad. Info om revideringen se TH kap 1BA

Ritningen är K-reviderad. Info om revideringen se TH kap 1BA

Ritningen är K-reviderad. Info om revideringen se TH kap 1BA

Ritningen är N-reviderad. Info om revideringen se TH kap 1BA

Ritningen är J-reviderad. Info om revideringen se TH kap 1BA

Ritningen är G-reviderad. Info om revideringen se TH kap 1BA

Ritningen är E-reviderad. Info om revideringen se TH kap 1BA

Ritningen är J-reviderad. Info om revideringen se TH kap 1BA

Ritningen är J-reviderad. Info om revideringen se TH kap 1BA

Ritningen är D-reviderad. Info om revideringen se TH kap 1BA

Ritningen är N-reviderad. Info om revideringen se TH kap 1BA

Ritningen är C-reviderad. Info om revideringen se TH kap 1BA

Ritningen är F-reviderad. Info om revideringen se TH kap 1BA

Ritningen är T-reviderad. Info om revideringen se TH kap 1BA

Ritningen är D-reviderad. Info om revideringen se TH kap 1BA

Ritningen är C-reviderad. Info om revideringen se TH kap 1BA

Ritningen är G-reviderad. Info om revideringen se TH kap 1BA

Ritningen är B-reviderad. Info om revideringen se TH kap 1BA

Ritningen är B-reviderad. Info om revideringen se TH kap 1BA

Ritningen är E-reviderad. Info om revideringen se TH kap 1BA

Ritningen är B-reviderad. Info om revideringen se TH kap 1BA

Ritningen är O-reviderad. Info om revideringen se TH kap 1BA

Ritningen är N-reviderad. Info om revideringen se TH kap 1BA

Ritningen är C-reviderad. Info om revideringen se TH kap 1BA

Ritningen är C-reviderad. Info om revideringen se TH kap 1BA