Till kapitelmeny Direkt till innehåll
Arkivversion 2023:2

2021-05-21

Dokument/Kapitel/Ritning Revideringen avser

Reviderat material "AF-mall för totalentreprenad" Reviderat material "AF-mall för utförandeentreprenad" Reviderat dokument "Arbetsmiljöplan (mall)" Reviderat dokument "Övertagandebesked (mall)"


  Påverkade filer:
 • "AF-mall för totalentreprenad"
 • "AF-mall för utförandeentreprenad"
 • "Arbetsmiljöplan (mall)"
 • "Övertagandebesked (mall)"

Nya standarder

Reviderade AF-mallar


  Påverkade filer:
 • "AF-mall för utförandeentreprenad"
 • "AF-mall för totalentreprenad"

Reviderad bild, (kompletterad med "syn inför driftförändring"), ny text avseende hantering vid tillkommande anläggningar, hänvisning till rutin i kap 13MA.

Reviderad bild, (kompletterad med "syn inför driftförändring"), justerad text om när övertagandet ska genomföras.

Ritning


  Påverkade filer:
 • "Namnruta TK Standardritning"