Till kapitelmeny Direkt till innehåll
Arkivversion 2024:1

2021-10-15

Dokument/Kapitel/Ritning Revideringen avser

Ny hänvisning till Kompetens Teknisk Handbok

Uppdaterad rutin

Dokument "Kontaktlista Parkförvaltare" är reviderat


  Påverkade filer:
 • "Kontaktlista Parkförvaltare"

Dokumentet "Trafikkontorets anvisning för miljöbonus i trafikkontorets entreprenader" är reviderat.


  Påverkade filer:
 • "Trafikkontorets anvisning för miljöbonus i trafikkontorets entreprenader"

Dokumentet "Bestämmelser för arbete inom gatu- och spårområden i Göteborg" utgår


  Påverkade filer:
 • "Bestämmelser för arbete inom gatu- och spårområden i Göteborg"

Dokumentet "Tillägg till Blå Boken" utgår


  Påverkade filer:
 • "Tillägg till Blå Boken"

Dokumentet "Färgnyckel - Lutningar för fordon" har utgått


  Påverkade filer:
 • "Färgnyckel - Lutningar för fordon"

Dokumentet "Göteborg när det regnar - en exempel och inspirationsbok för god dagvattenhantering" har utgått


  Påverkade filer:
 • "Göteborg när det regnar - en exempel och inspirationsbok för god dagvattenhantering"

Nytt dokument "Trafiksamrådet översikt 2022"


  Påverkade filer:
 • "Trafiksamrådet översikt 2022"

Reviderat dokument "Karta över tättbebyggt område"


  Påverkade filer:
 • "Karta över tättbebyggt område"

Dokument "Framtida färdmedelsandelar" utgår.


  Påverkade filer:
 • "Framtida färdmedelsandelar"

Dokumentet "Svepytor buss av typ dubbeldäckare" har utgått


  Påverkade filer:
 • "Svepytor buss av typ dubbeldäckare"

Dokument "Oljeavskiljare" har reviderats och bytt namn till "Projektering och byggnation av oljeavskiljare"


  Påverkade filer:
 • "Oljeavskiljare""Projektering och byggnation av oljeavskiljare"

Nytt dokument "Projektering och byggnation av cykelpumpar"


  Påverkade filer:
 • "Projektering och byggnation av cykelpumpar"

Nytt dokument "Projektering och byggnation av katodskydd"


  Påverkade filer:
 • "Projektering och byggnation av katodskydd"

Nytt dokument "Projektering och byggnation av markvärme"


  Påverkade filer:
 • "Projektering och byggnation av markvärme"

Nytt dokument "Projektering och byggnation av pumpstationer"


  Påverkade filer:
 • "Projektering och byggnation av pumpstationer"

Nytt dokument "Projektering och byggnation av elstolpar för torghandel"


  Påverkade filer:
 • "Projektering och byggnation av elstolpar för torghandel"

Dokumentet "Dispens för dumpning av snömassor i Götaälv 2019-2021" utgår


  Påverkade filer:
 • "Dispens för dumpning av snömassor i Götaälv 2019-2021"

Nytt dokumentet "Dispens för dumpning av snömassor i Götaälv 2021-2023"


  Påverkade filer:
 • "Dispens för dumpning av snömassa i Göta Älv 2021-2023"

Reviderat dokument "Snödeponiplatser på land"


  Påverkade filer:
 • "Snödeponiplatser på land"
 • Kapitel:

Reviderat dokument "AF-mall för materialköp"


  Påverkade filer:
 • "AF-mall för materialköp"
 • Kapitel:

Reviderat dokument "AF-mall för totalentreprenad"


  Påverkade filer:
 • "AF-mall för totalentreprenad"
 • Kapitel:

Reviderat dokument "AF-mall för utförandeentreprenad"


  Påverkade filer:
 • "AF-mall för utförandeentreprenad"
 • Kapitel:

Reviderat dokument "TK´s ändringar och tillägg till AMA Anläggning"


  Påverkade filer:
 • "TK´s ändringar och tillägg till AMA Anläggning"
 • Kapitel:

Reviderat dokument "TK´s ändringar och tillägg till AMA El"


  Påverkade filer:
 • "TK´s ändringar och tillägg till AMA El"
 • Kapitel:

Dokumentet "Ny start för Nystart" utgår


  Påverkade filer:
 • "Ny start för Nystart"
 • Kapitel:

Nytt dokument "Trafikkontorets råd för arbete på gata"


  Påverkade filer:
 • "Trafikkontorets råd för arbete på gata"
 • Kapitel:

Nytt dokument "Trafikkontorets krav för arbete på gata"


  Påverkade filer:
 • "Trafikkontorets krav för arbete på gata"
 • Kapitel:

Nytt dokument "Fri höjd exempel plan"


  Påverkade filer:
 • "Fri höjd exempel plan""VU-kartan beställningsblankett"
 • Kapitel:

Nytt dokument "Fri höjd exempel sektion"


  Påverkade filer:
 • "Fri höjd exempel sektion""VU-kartan inrapportering"
 • Kapitel:

Nytt dokument "Trafikkontorets rutin för hantering av byggnadsverk"


  Påverkade filer:
 • "Trafikkontorets rutin för hantering av byggnadsverk"
 • Kapitel:

Dokumentet "TA-kartan beställningsblankett" har reviderats och bytt namn till "VU-kartan beställningsblankett"


  Påverkade filer:
 • "TA-kartan beställningsblankett""VU-kartan beställningsblankett"
 • Kapitel:

Dokumentet "TA-kartaninrapportering" har reviderats och bytt namn till "VU-kartan inrapportering"


  Påverkade filer:
 • "TA-kartaninrapportering""VU-kartan inrapportering"
 • Kapitel:

Nytt dokument "Instruktion Trafikföringsprinciper"


  Påverkade filer:
 • "Instruktion Trafikföringsprinciper"
 • Kapitel:

Nytt dokument "Kompletterande beskrivning text trafikföringsprinciper (exempel)"


  Påverkade filer:
 • "Kompletterande beskrivning text trafikföringsprinciper (exempel)"
 • Kapitel:

Nytt dokument "Trafikföringsprincip (exempel)"


  Påverkade filer:
 • "Trafikföringsprincip (exempel)"
 • Kapitel:

Dokumentet "Mall för mobilitets och parkeringsutredning" har reviderats


  Påverkade filer:
 • "Mall för mobilitets och parkeringsutredning"
 • Kapitel:

Dokumentet "Modell för samnyttjande av bilparker" har reviderats


  Påverkade filer:
 • "Modell för samnyttjande av bilparker"
 • Kapitel:

Dokumentet "Riskanalys Miljö och Hälsa" har reviderats


  Påverkade filer:
 • "Riskanalys Miljö och Hälsa"
 • Kapitel:

Dokument "Trafikföringsprincip Analysunderlag närområde Bilaga 2" utgår.


  Påverkade filer:
 • "Trafikföringsprincip Analysunderlag närområde Bilaga 2"
 • Kapitel:

Dokument "Trafikföringsprincip Analysunderlag systemnivå Bilaga 3" utgår.


  Påverkade filer:
 • "Trafikföringsprincip Analysunderlag systemnivå Bilaga 3"
 • Kapitel:

Dokument "Trafikföringsprincip exempel Korsvägen" utgår.


  Påverkade filer:
 • "Trafikföringsprincip exempel Korsvägen"
 • Kapitel:

Dokument "Trafikföringsprincip förenklad (mall) Bilaga 4" utgår.


  Påverkade filer:
 • "Trafikföringsprincip förenklad (mall) Bilaga 4"
 • Kapitel:

Dokument "Trafikföringsprincip Plotstyle" utgår.


  Påverkade filer:
 • "Trafikföringsprincip Plotstyle"
 • Kapitel:

Dokument "Trafikföringsprincip PM (mall) - Bilaga 5" utgår


  Påverkade filer:
 • "Trafikföringsprincip PM (mall) - Bilaga 5"
 • Kapitel:

Dokument "Trafikföringsprincip Tillgänglighet (mall) - Bilaga 1" utgår


  Påverkade filer:
 • "Trafikföringsprincip Tillgänglighet (mall) - Bilaga 1""Genomförandestudie GFS (mall)"
 • Kapitel:

Dokument "Trafikföringsprinciper i byggskedet - arbetshandling" utgår.


  Påverkade filer:
 • "Trafikföringsprinciper i byggskedet - arbetshandling"
 • Kapitel:

Dokument "Trafikföringsprinciper i byggskedet - introduktion" utgår.


  Påverkade filer:
 • "Trafikföringsprinciper i byggskedet - introduktion""Stenmaterial Marieholm"
 • Kapitel:

Dokument "PM Genomförandestudie (mall)" har reviderats och bytt namn till "Genomförandestudie GFS (mall)"


  Påverkade filer:
 • "PM Genomförandestudie (mall""Genomförandestudie GFS (mall)"
 • Kapitel:

Reviderat dokument "Trafiknytt (mall)"


  Påverkade filer:
 • "Trafiknytt (mall)"
 • Kapitel:

Dokumentet "Stenmaterial på TK´s förråd Marieholm" har reviderats och bytt namn till "Stenmaterial Marieholm"


  Påverkade filer:
 • "Stenmaterial på TK´s förråd Marieholm""Stenmaterial Marieholm"
 • Kapitel:

Dokumenten "Stenmaterial på TK´s förråd Mellbydalen del 1", "…del 2", "….del 3" och "…del 4" har reviderats och bytt namn till "Stenmaterial Mellbydalen"


  Påverkade filer:
 • "Stenmaterial på TK´s förråd Mellbydalen del 1", "…del 2", "….del 3" och "…del 4""Stenmaterial Mellbydalen"
 • Kapitel:

Dokumentet "Stenmaterial på TK´s förråd Ringön" har reviderats och bytt namn till "Stenmaterial Ringön"


  Påverkade filer:
 • "Stenmaterial på TK´s förråd Ringön""Stenmaterial Ringön"
 • Kapitel:

Reviderat dokument "Analys av behov och påverkan"


  Påverkade filer:
 • "Analys av behov och påverkan"
 • Kapitel:

Dokument "Produktionskostnadskalkyl tidiga skeden" utgår


  Påverkade filer:
 • "Produktionskostnadskalkyl tidiga skeden"
 • Kapitel:

Dokumentet "Upphandlingsmötesprotokoll (mall)" har utgått


  Påverkade filer:
 • "Upphandlingsmötesprotokoll (mall)"
 • Kapitel:

Reviderat dokument "Protokoll byggmöte (mall)"


  Påverkade filer:
 • "Protokoll byggmöte (mall)"
 • Kapitel:

Reviderat dokument "Arbetsmiljöplan (mall)"


  Påverkade filer:
 • "Arbetsmiljöplan (mall)"
 • Kapitel:

Nytt dokument "Åtgärdslista (mall)"


  Påverkade filer:
 • "Åtgärdslista (mall)"
 • Kapitel:

Reviderat dokument "Projektinfo granskning (mall)"


  Påverkade filer:
 • "Projektinfo granskning (mall)"
 • Kapitel:

Reviderat dokument "Övertagandebesked (mall)"


  Påverkade filer:
 • "Övertagandebesked (mall)"
 • Kapitel:

Reviderat dokument "Driftförändring (mall)"


  Påverkade filer:
 • "Driftförändring (mall)"
 • Kapitel:

Reviderat dokument "Bilaga 2. Förteckning över fordon, arbetsmaskiner och hydraulvätskor (mall)"


  Påverkade filer:
 • "Bilaga 2. Förteckning över fordon, arbetsmaskiner och hydraulvätskor (mall)"
 • Kapitel:

Reviderat dokument "Bilaga 5. Redovisning av drivmedel (mall)"


  Påverkade filer:
 • "Bilaga 5. Redovisning av drivmedel (mall)"
 • Kapitel:

Reviderat dokument "Blankett för avhämtning av VA-betäckningar"


  Påverkade filer:
 • "Blankett för avhämtning av VA-betäckningar"
 • Kapitel:

Nytt dokument "Julhandelsområde centrum Göteborg"


  Påverkade filer:
 • "Julhandelsområde centrum Göteborg"
 • Kapitel:

Nytt dokument "Evenemang Göteborg"


  Påverkade filer:
 • "Evenemang Göteborg""Projektkostnadskalkyl"
 • Kapitel:

Nytt dokument "Ytor med markvärme centrum Göteborg"


  Påverkade filer:
 • "Ytor med markvärme centrum Göteborg"
 • Kapitel:

Nytt dokument "Ytor med markvärme Gamlestaden"


  Påverkade filer:
 • "Ytor med markvärme Gamlestaden"
 • Kapitel:

Reviderat dokument "Produktionskostnadskalkyl". Har även bytt namn till "Projektkostnadskalkyl"


  Påverkade filer:
 • "Produktionskostnadskalkyl""Projektkostnadskalkyl"

Dokumentet "Riktlinjer Resalstring för exploateringar" har utgått


  Påverkade filer:
 • "Riktlinjer Resalstring för exploateringar"

Nytt kapitel BaTMan

Nytt kapitel "Trafiksignaler"

Nytt kapitel "Funktionskartan"

Ny kompetens

Ny länk

Reviderade länkar till höger på sidan

Hänvisning till dokument ”Framtida färdmedelsandelar” borttagen.

Ändrad text om trafikstrategin och förtydligande text om resekalkylen och modellberäkningar

Uppdaterade hänvisningar till verioner av GSM och Visum

Ny hänvisning till flik 16A istället för Blå Boken

 • Kapitel:

Ny länk till 3H

Miljöprogrammet och det Klimastrategiska programmet ersätts 2021 med ett Miljö- och klimatprogram.

Mindre omformulering under rubriken "Planering och nybyggnad"

 • Kapitel:

Ny text om miljö- och klimatprogrammet.

 • Kapitel:

Nytt kapitel "Skyfall"

Dokumentet "Produktionskostnadskalkyl tidiga skeden" och tillhörande text utgår

Första stycket reviderat avseende att barnkonventionen år 2020 blivit en lag

Reviderad text i stycke två. Nytt stycke tre.

Kompletterat med dokumentet "Trafiksamrådet översikt 2022"

Ny länk

 • Kapitel:

Texten "Tänk på" har utgått

Hänvisning till Ponfs policy kring papperskorgar borttagen

Dokumentet "Färgnyckel - lutningar för personer med nedsatt rörelseförmåga" utgår och även tillhörande text

Kapitl "3H Dagvattenanläggningar" har bytt namn till "3H Dagvatten- och skyfallsanläggningar"

Nytt kapitel "Dagvatten"

Nytt kapitel "Skyfall"

Reviderad text om p-platser vid genomgående gång- och cykelplatser samt infarter

 • Kapitel:

Förtydligande om tvärfall på hållplatsperrong

 • Kapitel:

Ny lutning på Hisingsbron. Götaälvbron utgår

 • Kapitel:

Nya ritningar och kontakter till höger på sidan

Ny text om höjdplacering av vägmärken storlek stor eller vägmärken som sticker ut över cykelbanan samt revidering tabellen "Vägmärkesplacering"

Ny länk till VGU

Ny länk till VGU

Ny länk till VGU

 • Kapitel:

Hänvisning till "Checklista; tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning" är borttagen.

Ny länk till VGU

Kompletterad med länkar och kontaktuppgifter

All befintlig text har utgått och ersatt med en kort inledning och hänvisning till kap 15B

"Trafikanordningskartan (TA-kartan) byter namn till "Vägutrustningskartan (VU-kartan"

Borttagen text om Upphandlingsmötesprotokoll.

Nytt kapitelnamn samt ny hänvisning till 3OF3

Hänvisningen till SDN har utgått. Ny definition för A-gator och 3-årsregeln. Samt ny hänvisning till flik 40 istället för Blå Boken

Text om SDN har utgått

Uppdatering från M19 till M21. ”Bestämmelser för inmätning av va-ledningar M21”.

Kompletterad med text om kap 12G

Reviderad länk till höger på sidan samt nytt länknamn i texten

Justerad text avseende när en detaljerad bullermätning krävs

Kompletterat med 12AJ7

Stycket "Väglinjeförändringar/Kantlinje, Mittlinjer, Ytskiktsplan och Arbetsområde DWG", "DWG-specifikation" samt "Arbetsområde PDF" har utgått, Elektriska cykelpumpar har ersatts av cykelpumpar

Fler ritningar för granskning under "Tillgänglighet"

Nytt kapitel "12AJ7 Leverans av kartinformation"

 • Kapitel:

Reviderad hänvisning till 12CH

Nya hänvisningar då dokument reviderats

Ny länk till kap 1HD

Handboken "Betong på mark - projektering och byggande" har ersatts med "Beläggning med plattor och marksten av betong. Projektanvisningar och rekommendationer"

Reviderade AF-mallar

Ny datering av "TK´s ändringar och tillägg till AMA Anläggning"

Ny datering av "TK´s ändringar och tillägg till AMA El"

Kap "12CE1.9 Signal och kabelplan" har bytt namn till "12CE1.9 Signal och signalkabelplan". Omarbetad och ny text

Ändrad text under rubriken "Ritningar"

Reviderad kapitel samt hänvisning till kap 15 "Arbete på gata".

Nya länkar till VGU och text om ny tillhörande ritning

Grönytornas kvalité, projektgräns ersatt med arbetsområdesgräns mm

Ny text om tillhörande ritning

Kap "12CE5 CAD-manual för signalanläggnings- och kabelplan" har bytt namn till "12CE5 IT-manual för signal- och signalkabelplan". Ny text

Kap "12CE5.1 CAD-manual allmänt" har bytt namn till "12CE5.1 IT-manual allmänt". Hela texten är omarbetad

Kap "12CE5.2 Signal- och kabelplan" har bytt namn till "12CE5.2 Signal- och signalkabelplan". Hela texten är omarbetad.

Kap "12CE5.3 Filnamnskonvention" har bytt namn till "12CE5.3 Ritnings- och dokumentnamnsersättning". Reviderad text.

Kap "12CE5.4 Ritningsnumrering trafiksignaler" har utgått. Mycket av texten är flyttad till kap 12CE5.3

Ändrarad text om antalet siffror i ritningsnumret samt nya exempel

Ändrat antal siffror på filnamnet

Kompletterat med text om Elstolpe för torghandel

Kompletterat med text om Elstolpe för torghandel

Kapitlet har bytt namn från "12CH Leverans av bygghandlingar" till "Leverans av handlingar". Ändrad text beroende på ändrat antal siffror i diarienumret

Nytt underkapitel "För övriga handlingar" och "pumpstation", ny text om diarienummer och spårritningar mm

Nytt kapitel "Rutiner byggnadsverk"

Reviderad text och ny länk

Nytt kapitel "Cykelpumpar"

Nytt kapitel "Katodskydd"

Nytt kapitel "Markvärme"

Nytt kapitel "Pumpstationer"

Nytt kapitel "Elstolpar för torghandel"

Reviderad text under rubriken Infarter

Nya kapitelhänvisningar i VGU samt nya länkar till VGU

Nya länkar till VGU

Nya länkar till VGU

Nytt stycke om remittering av projekt till Kov

Reviderade belysningsklasser, ny text om bibehållningsfaktorn och nya länkar till VGU

Text om Klaus Strizke´s trädvärderingsmetod har utgått

Reviderad text.

Text om Klaus Strizke´s trädvärderingsmetod har utgått och ny text om vem som får värdera träden

Reviderade länkar till höger på sidan

12TA2 Utgår.

 • Kapitel:

Borttagen text och ny hänvisning till 15 Arbete på gata samt 16 Nyttja och gräva på offentlig plats med underliggande kapitel. Frågor kopplat till spår hanteras i SÄO.

 • Kapitel:

Borttagen text och ny hänvisning till 15B Förutsättningar.

 • Kapitel:

Borttagen text och ny hänvisning till 15B Förutsättningar.

 • Kapitel:

Borttagen text och ny hänvisning till 15B Förutsättningar.

 • Kapitel:

Borttagen text och ny hänvisning till 16AG1 Ansökan om starttillstånd i spår.

 • Kapitel:

Borttagen text och ny hänvisning till 16AG1 Ansökan om starttillstånd i spår.

 • Kapitel:

Borttagen text och ny hänvisning till 15B Förutsättningar.

13AB1 utgår helt.

 • Kapitel:

Borttagen text och ny hänvisning till 16AE Ansök om LTF-beslut.

 • Kapitel:

Borttagen text och ny hänvisning till 15G Vägmärken och andra anordningar.

 • Kapitel:

Borttagen text och ny hänvisning till 15C Ansvar.

Ny länk till starttillstånd

Ny hänvisning till kap 16C istället för Blå Boken. Nya bilagor.

Ny text om syfte och ansvar

Kompletterad text med Inspektion inför syn, förberedande av syn, eskalera, återkoppling från syn mm. Ny åtgärdslista projektinformation samt åtgärdslistan.

Kompletterat med text vid tillfällig kantsten

Text om Klaus Strizke´s trädvärderingsmetod har utgått

Tillkommande punkter om hur man kan effektivisera bevattningen

Omflyttad text om förbjudet innehåll i täckningsmaterial. För träd används mulch. Ritning J7 utgår.

Tabell med fröblandning för skugga respektive trafik- och naturmarksblandning utgår och ersätts med text

Gräsmattenamn A-C, D har ersatts med klipphöjd. Ny text om sådd. Ängsbeteckning A har utgått liksom slåtteryta A-B mm

Tabellen "Vinterväghållning" har utgått och ersatts med text

Texten är flyttad till 16C

Kapitel 14G utgår och texten flyttar till 14H

Kapitel 14GC utgår och texten flyttar till 14HA

Nytt kapitel "Materialval" fd. 14G

Nytt kapitel "Rostskyddsmålning av stålkonstruktioner" fd. 14GC

Reviderade årtal och datum för snödeponiplatser och dispenser

Ny flik "Arbete på gata (APG)"

Nytt kap"Trafikkontorets regler för Arbete på gata (APG Kap1)"

Nytt kap"Förutsättningar (APG kap2)"

Nytt kap"Ansvar (APG kap 3)"

Nytt kap"Kompetenskrav (APG Kap4)"

Nytt kap"Trafikslagens framkomlighet (APG Kap5)"

Nytt kap"Arbetsplatsens utformning (APG Kap6)"

Nytt kap"Vägmärken och andra anordningar (APG Kap7)"

Nytt kap"Egenskapskrav (APG Kap8)"

Nytt kap"Fordonsutrutning (APG Kap9)"

Nytt kap"Arbete som påverkar spårtrafik (APG Kap10)"

Ny flik "Nyttja och gräva på offentlig plats"

Nytt kap"Ansök om tillstånd att gräva på offentlig plats"

Nytt kap"Ta fram trafikföringsprinciper"

Nytt kap"Sök ledningslägen"

Nytt kap"Teckna avtal"

Nytt kap"Ansök om polistillstånd (markupplåtelse)"

Nytt kap"Ansök om LTF-beslut"

Nytt kap"Ansök om TA-plan"

Nytt kap"Sök starttillstånd"

Nytt kap"Ansökan om starttillstånd i spår"

Nytt kap"Ansökan om polistillstånd (markupplåtelse)"

Nytt kap"Återställ offentlig plats"

Nytt kap"Kartmaterial"

Namnruta TK Standardritning


  Påverkade filer:
 • "Ändring blockfunktion"

Namnruta TK Standardritning SÄO Banstandard


  Påverkade filer:
 • "Ändring av logga"

Namnruta TK projektritning flera konsulter


  Påverkade filer:
 • ""Namnruta TK flera konsulter" har bytt namn till "Namnruta TK projektritning flera konsulter", ändring av logga"

Namnruta TK projektritning


  Påverkade filer:
 • ""Namnruta TK standard" har bytt namn till "Namnruta TK projektritning", ändring av logga"

3549


  Påverkade filer:
 • "Ny ritning "Materiallager i spårsektioner""

3559


  Påverkade filer:
 • "Ny namnruta, lagerhantering enligt SB11"

3564


  Påverkade filer:
 • "Ny namnruta, lagerhantering enligt SB11"

3565


  Påverkade filer:
 • "Ny namnruta, lagerhantering enligt SB11"

3590


  Påverkade filer:
 • "Ny namnruta, lagerhantering enligt SB11, nya hänvisningar, definerad anspråk på mark"

3591


  Påverkade filer:
 • "Ny namnruta, lagerhantering enligt SB11, nya hänvisningar, definerad anspråk på mark"

3592


  Påverkade filer:
 • "Ny namnruta, lagerhantering enligt SB11, nya hänvisningar, definerad anspråk på mark"

3593


  Påverkade filer:
 • "Ny namnruta, lagerhantering enligt SB11, nya hänvisningar"

4551


  Påverkade filer:
 • "Ny namnruta, lagerhantering enligt SB11"

4552


  Påverkade filer:
 • "Ny namnruta, lagerhantering enligt SB11"

4553


  Påverkade filer:
 • "Ny namnruta, lagerhantering enligt SB11"

4554


  Påverkade filer:
 • "Ny namnruta, lagerhantering enligt SB11"

4570


  Påverkade filer:
 • "Ny namnruta, lagerhantering enligt SB11"

4572


  Påverkade filer:
 • "Ny ritning "Materiallager i normalsektioner""

J3A


  Påverkade filer:
 • "Reviderad text tekniska anläggningar, ny arbetsbeskrivning"

J3D


  Påverkade filer:
 • "Utgår, blev istället två ritningar - J3E och J3G"

J3E


  Påverkade filer:
 • "Ny ritning "Växtbädd för träd i hårdgjord yta, biokol och hantering av dagvatten""

J3G


  Påverkade filer:
 • "Ny ritning "Växtbädd för träd""

5545


  Påverkade filer:
 • "Ny ritning "Rengbädd första flöde""

5546


  Påverkade filer:
 • "Återgår till tidigare version, ny namnruta"

5547


  Påverkade filer:
 • "Återgår till tidigare version, ny namnruta"

5548


  Påverkade filer:
 • "Återgår till tidigare version, ny namnruta"

5549


  Påverkade filer:
 • "Återgår till tidigare version, ny namnruta"

6501


  Påverkade filer:
 • "Ny namnruta, lagerhantering enligt SB11"

V4


  Påverkade filer:
 • "Text om Klaus Strizke´s trädvärderingsmetod har utgått"