Till kapitelmeny Direkt till innehåll
Arkivversion 2023:1

2020-01-02

Dokument/Kapitel/Ritning Revideringen avser

Krav för vägars och gators utformning Trv publ. 2015:086 har ersatts med Krav för vägars och gators utformning Trv publ. 2020:029.


  Påverkade filer:
 • "Krav för vägars och gators utformning Trv publ. 2015:086""Krav för vägars och gators utformning Trv publ. 2020:029"

Råd för vägars och gators utformning Trv publ. 2015:087 har ersatts med Råd för vägars och gators utformning Trv publ. 2020:031.


  Påverkade filer:
 • "Råd för vägars och gators utformning Trv publ. 2015:087""Råd för vägars och gators utformning Trv publ. 2020:031"

Dokumentet "Anvisningar för arbeten i park- och naturområden" utgår.


  Påverkade filer:
 • "Anvisningar för arbeten i park- och naturområden"

Reviderat dokument "Karta över Göteborgs före detta 21 stadsdelar"


  Påverkade filer:
 • "Karta över Göteborgs före detta 21 stadsdelar"

Nytt dokument "Så här fyller du i en ansökan om granskning av kemisk produkt"


  Påverkade filer:
 • "Så här fyller du i en ansökan om granskning av kemisk produkt"

Nytt dokument "Instruktion - så här fyller du i en kemikalieförteckning"


  Påverkade filer:
 • "Instruktion - så här fyller du i en kemikalieförteckning"

Reviderat dokument "Miljöplan (mall)"


  Påverkade filer:
 • "Miljöplan (mall)"

Reviderat dokument "Bilaga 1. Förteckning över kemikalier (mall)"


  Påverkade filer:
 • "Bilaga 1. Förteckning över kemikalier (mall)"

Reviderat dokument "Bilaga 2. Förteckning över fordon, arbetsmaskiner och hydraulvätskor (mall)"


  Påverkade filer:
 • "Bilaga 2. Förteckning över fordon, arbetsmaskiner och hydraulvätskor (mall)"

Reviderat dokument "Bilaga 3. Förteckning över avlämnat avfall (mall)"


  Påverkade filer:
 • "Bilaga 3. Förteckning över avlämnat avfall (mall)"

Reviderat dokument "Bilaga 4. Förteckning över farligt avlämnat avfall (mall)"


  Påverkade filer:
 • "Bilaga 4. Förteckning över farligt avlämnat avfall (mall)"

Nytt dokument "Bilaga 6. Förteckning över material och avfall (mall)"


  Påverkade filer:
 • "Bilaga 6. Förteckning över material och avfall (mall)"

Reviderat dokument "Dokumentöversikt (mall)"


  Påverkade filer:
 • "Dokumentöversikt (mall)"

Reviderat dokument "Dokumentöversikt exempel (mall)"


  Påverkade filer:
 • "Dokumentöversikt exempel (mall)"

Reviderat dokument "Trafikkontorets anvisning för miljöbonus i trafikkontorets entreprenader"


  Påverkade filer:
 • "Trafikkontorets anvisning för miljöbonus i trafikkontorets entreprenader"

Reviderat dokument "Trafiknytt (mall)"


  Påverkade filer:
 • "Trafiknytt (mall)"

Reviderad text om vilka kemiska produkter som kan användas utan granskning mm

Reviderat dokument "AF mall materialköp"


  Påverkade filer:
 • "AF mall materialköp"

Kompletterat med "Material och varor" i punktlistan över krav

Ny text om växtbäddar skelettjord/makadam med biokol.

Ny text om biokol.

Reviderad text eftersom "Anvisningar för arbeten i park- och naturområden" utgår.


  Påverkade filer:
 • "Anvisningar för arbeten i park- och naturområden"

Nytt ansökningsförfarande starttillstånd spår under våren 2020.

Reviderad text eftersom "Anvisningar för arbeten i park- och naturområden" utgår.


  Påverkade filer:
 • "Anvisningar för arbeten i park- och naturområden"

Ny ritning


  Påverkade filer:
 • "J3:D"

C-reviderade ritningar.


  Påverkade filer:
 • "J1:A"
 • "J1:B"