Arkivversion 2021:2
Foto: Patrik van Meer

Trafikkontoret godkänner inte någon tillfällig utrustning. I egenenskap av väghållare ställer däremot trafikkontoret vissa krav som material ska uppfylla under vissa förhållanden, för att få användas på det kommunala vägnätet. Kombinationen av dessa krav och förutsättningar kallas egenskapskrav. Detta kapitel specificerar sådana krav och rekommendationer för tillfällig utrustning avsedda att bland annat skydda, separera och begränsa hastigheten på trafiken i anslutning till gatuarbete.

I 81§ Arbetsmiljöverkets föreskrift, AFS (1999:3), framgår att ”Trafikanordningar och skyddsanordningar skall vara placerade samt belastade eller förankrade så att de normalt inte kan kastas in på arbetsplatsen av passerande fordon” samt att det ska ”finnas skyddsanordningar som effektivt hindrar eller avleder trafiken från att komma in på arbetsplatsen”. Detta sammanfattar det huvudsakliga syftet med de utrustningar som hanteras i detta kapitel. De krav och råd som presenteras i APG syftar främst till att förtydliga vad detta innebär i praktiken, samt att vidare tillgodose trafikantens behov av framkomlighets- och säkerhetsåtgärder.

Under detta kapitel finns följande underrubriker:
8.1.     Tillfälliga skyddsanordningar
8.1.1       Tvärgående energiupptagande skydd
8.1.2       Längsgående energiupptagande skydd
8.1.3       Energiupptagande skydd för trånga trafikmiljöer
8.1.4       Energiupptagande skydd för oskyddade trafikanter

8.2.     Avstängningsanordningar för oskyddade trafikanter
8.2.1       Avstängningsstaket
8.2.2       Trådstängsel/nätstaket
8.2.3       Arbetsgrind/brunnsgrind
8.2.4       Avstängningsbrädor
8.3.     Övriga anordningar
8.3.1       Tillfälliga farthinder
8.3.2       Körbryggor (Körplåtar)
8.3.3       Gång- och cykelbryggor
8.3.4       Övertäckta gång- och cykelpassager

Se fullständig krav och rådstext under respektive länk till höger på denna sida!

Dokument
Kontakter