Arkivversion 2021:2
Foto: Patrik van Meer

Spårtrafik och arbeten i eller i närhet av spårtrafik faller under särskild lagstiftning och har således ett eget regelverk. APG reglerar inte arbeten i eller i närhet av spår utan har endast för avsikt att ge en grundläggande information samt förståelse för när det kan bli aktuellt att förhålla sig till regelverket som omfattar spår, nämligen spårvägsbanans säkerhetsordning (SÄO), se länk till SÄO till höger på denna sida.

Under detta kapitel finns följande underrubriker:
10.1.       Spårvägsbanans säkerhetsordning
10.1.1     Den som omfattas av säkerhetsordningen
10.2.       Arbete i eller i farlig närhet av spår

Se fullständig krav och rådstext under respektive länk till höger på denna sida!

Dokument
Kontakter