Arkivversion 2021:2
Foto: Patrik van Meer

Välkommen till trafikkontorets regler för arbete på gata!
Trafikkontorets regler för arbete på gata (APG) består av två dokument, båda dokumenten har identisk kapitelindelning men har delats upp baserat på kravställande eller rådgivande innehåll:

Dokumenten går att läsa i sin helhet via länkarna till höger på denna sida.

Materialet på denna sida ger bara en kortfattad överblick av vad de två dokumenten innehåller.

OBS! I samband med publicering av APG har trafikkontoret beslutat om en övergångsperiod på 6 månader.
Under denna period fokuserar trafikkontoret på information och dialog. Läs mer om införandet av APG i ”Beslut om införande APG” under dokument till höger på denna sida.

Dokument
Kontakter