Till kapitelmeny Direkt till innehåll
Arkivversion 2023:2
Foto: Jonas Andersson

Vägutrustningskartan (VU-kartan) visar vägmärken, vägvisning och vägmarkeringar som finns i Göteborg.

Kartverket strävar efter att ge en digital spegling av verkligheten och uppdateras ständigt med information från de olika projekt och förändringar som sker i staden. Det är därför viktigt att projekten rapporterar in alla förändringar som orsakas i vägutrustningen oavsett hur små de är.

VU-kartan används som kartunderlag vid projektering av ny- och ombyggnationer samt vid drift- och funktionsentreprenader. Kartan används också som underlag vid trafikreglering, parkeringsreglering samt evenemangsplanering.

Inrapportering

Kartans status är beroende av att stadsmiljöförvaltningens Tekniska Dokumentation får in relevanta dwg-filer enligt 12AJ7 Leverans av kartinformation och 12D Teknisk dokumentation och relationshandlingar  med underkapitel. Teknisk dokumentation skickar grundkarteförändringar vidare till stadsbyggnadsförvaltningen för uppdatering av grundkartan och trafikkartsförändringar till VU-kartshandläggarna för ajourhållning av trafikanordningar. 

Handlingar på mindre åtgärder, såsom förändringar av vägmärken markering eller vägvisning, där det inte krävs ändring av grundkartan, skickas direkt till handläggare för VU-kartan enligt kompetens ”VU-kartan” till höger på sidan. För ett effektivt mottagande bör leveransen ske i formatet dwg. För inrapportering gällande mindre åtgärder, se dokument ”VU-kartan – inrapportering” till höger på sidan.

Utdrag

För användarna finns VU-kartan tillgänglig i formaten PDF och DWF och uppdateras en gång per månad. Användare som nyttjar stadsmiljöförvaltningens Mapinfo meny kan se VU-kartan i MapInfo. Övriga användare når VU-kartan via webbapplikationen ”Vägutrusningskartan” efter medgivande ifrån stadsmiljöförvaltningen.

Förfrågan om åtkomst till ”Vägutrustningskartan” mejlas till kompetens ”Vägutrustningskartan – webb”. Förfrågan om inloggning ska innehålla namn, företag, telefonnummer och en förklaring om i vilket sammanhang ”Vägutrustningskartan” ska nyttjas. Stadsmiljöförvaltningen kommer därefter återkoppla med inloggningsuppgifter.

Vid behov av VU-kartan i formatet DWG kan det, mot en avgift, beställas av handläggarna för VU-kartan. Ange önskat kartbladsnummer (ses i ”vägutrusningskartan”, länk uppe till höger) eller bifoga en digital karta över önskat område. För beställningsblankett se dokumentet ”VU-kartan – Beställningsblankett”. Beställningen skickas till kompetens ”VU-kartan”. Handläggningstid är ca tre till fyra dagar, något längre under semestertider.

Dokument (2 st)
Kontakter
Logga in

Inloggning krävs

I Teknisk Handbok behövs inloggning för att kunna se kontakter/kontaktlistan. Om du vill ha åtkomst skickar du en förfrågan om inloggning via knappen "Beställ inloggning" längst ner på sidan. Du får då via mail automatiskt de uppgifter som krävs för att visa kontakter/kontaktlistan. Vid höstuppdateringen varje år byts lösenordet ut och du måste göra en ny ansökan. Inloggning är nödvändig som en anpassning till Dataskyddsförordningen. Om du är inne i en arkiverad version av TH går kontaktlistan inte att låsa upp alls. Var snäll och gå in i aktuell version av TH för att se kontaktlistan.