Arkivversion 2021:1
Foto: Gatubolaget

TA-kartan visar vägmärken, vägvisning och vägmarkeringar som finns i Göteborg.

Kartverket strävar efter att ge en digital spegling av verkligheten och uppdateras ständigt med information från de olika projekt och förändringar som sker i staden. Det är därför viktigt att projekten rapporterar in alla förändringar som orsakas i vägutrustningen oavsett hur små de är.

TA-kartan används som kartunderlag vid projektering av ny- och ombyggnationer samt vid drift- och funktionsentreprenader. Kartan används också som underlag vid trafikreglering, parkeringsreglering samt evenemangsplanering.

Inrapportering

Kartans status är beroende av att Trafikkontorets Tekniska Dokumentation får in relevanta dwg-filer enligt 12AJ granskning med underliggande kapitel och relationshandlingar, läs mer under 12CH Leverans av bygghandlingar och 12D Relationshandlingar. Teknisk dokumentation skickar grundkarteförändringar vidare till SBK för uppdatering av grundkartan och trafikkartsförändringar till TA-kartshandläggarna för ajourhållning av trafikanordningar. 

Handlingar på mindre åtgärder, såsom förändringar av vägmärken markering eller vägvisning, där det inte krävs ändring av grundkartan, skickas direkt till handläggare för TA-kartan enligt kompetens ”TA-kartan” till höger på sidan. För ett effektivt mottagande bör leveransen ske i formatet dwg. För inrapportering gällande mindre åtgärder, se dokument ”TA-kartan – inrapportering” till höger på sidan.

Utdrag

För användarna finns TA-kartan tillgänglig i formaten PDF och DWF och uppdateras en gång per månad. Användare som nyttjar TK:s Mapinfo meny kan se TA-kartan i MapInfo. Övriga användare når TA-kartan via webbapplikationen ”Vägutrusningskartan” efter medgivande ifrån TK.

Förfrågan om åtkomst till ”Vägutrustningskartan” mejlas till kompetens ”Vägutrustningskartan”. Förfrågan om inloggning ska innehålla namn, företag, telefonnummer och en förklaring om i vilket sammanhang ”Vägutrustningskartan” ska nyttjas. Trafikkontoret kommer därefter återkoppla med inloggningsuppgifter.

Vid behov av TA-kartan i formatet DWG kan det, mot en avgift, beställas av handläggarna för TA-kartan. Ange önskat kartbladsnummer (ses i ”vägutrusningskartan”, länk uppe till höger) eller bifoga en digital karta över önskat område. För beställningsblankett se dokumentet ”TA-kartan – Beställningsblankett”. Beställningen skickas till kompetens ”TA-kartan”. Handläggningstid är upp till tre dagar, något längre under semestertider.

Dokument
Kontakter