Arkivversion 2020:1
Foto: Gatubolaget

(Permanenta Trafikanordningsplaner)

Flertalet vägmärken kräver, för dess juridiska giltighet, att en lokal trafikföreskrift (LTF) utfärdas. Lokala trafikföreskrifter är de trafikregler som inte är generellt beskrivna i lag. Det gäller t.ex. huvudleder och väjningsregler, påbjuden körriktning, förbud för fordon av visst slag och parkeringsregler. Läs mer om LTFer under Lagar och föreskrifter.

Läs mer om Vägutrustningsplanens innehåll under projektering 12CE1.10 Vägutrustningsplan

Dokument
Ritningar