Till kapitelmeny Direkt till innehåll
Arkivversion 2022:1
Foto: Jonas Andersson

Här beskrivs tre närbesläktade men väldigt olika planer som redovisar:

utrustning, vägmärken och vägmarkeringar

  • Vägutrustningsplan – bygghandling för driftskedet
  • Trafikanordningsplan – handling för tillfälliga trafikanordningar under byggskedet
  • Trafikanordningskartan – karta som visar befintliga trafikanordningar i Göteborgs stad