Till kapitelmeny Direkt till innehåll
Arkivversion 2023:2
Foto: Stig Hedström

Allmänt

En väl utformad vägvisning är av flera skäl av stort värde för trafikanterna. Som exempel kan nämnas trafiksäkerhet, restid och miljö. All vägvisning bör vara kontinuerlig och sluta med ett ortsnamnsmärke.

Vid förändringar av vägvisning ska samråd med väghållaren och eller stadsmiljöförvaltningen ske, se kompetens ”Vägvisning”. 

Författningar och Regler

Förutom dessa anvisningar gäller i tillämpliga delar

  • VGU Krav och VGU Råd
  • ”Vägvisningsplan Göteborg”

samt de författningar som dessa hänvisar till. Se länkar till höger på sidan.

Ansvar

Väghållarna ansvarar för uppsättning och underhåll av Vägvisning (undantag se VMF § 78-82).

Beslut

Väghållaren beslutar om förändring eller utökning av vägvisningen. Förändring av vägvisning ansöks skriftligen till respektive väghållare. Ansökan om vägvisning finns till höger på sidan.

Kostnadsansvar

Nyuppsättning av vägvisning till enskilda inrättningar bekostas av den sökande. Underhåll av vägvisare till enskilda inrättningar står väghållaren för. Vid ombyggnader och exploateringsområden ska kostnaden för både ny vägvisning och förändring i befintlig vägvisning ingå i varje enskilt projekt. Detta innebär att även kostnader för vägvisning långt utanför projektgränserna ingår.

 

Dokument
Kontakter
Logga in

Inloggning krävs

I Teknisk Handbok behövs inloggning för att kunna se kontakter/kontaktlistan. Om du vill ha åtkomst skickar du en förfrågan om inloggning via knappen "Beställ inloggning" längst ner på sidan. Du får då via mail automatiskt de uppgifter som krävs för att visa kontakter/kontaktlistan. Vid höstuppdateringen varje år byts lösenordet ut och du måste göra en ny ansökan. Inloggning är nödvändig som en anpassning till Dataskyddsförordningen. Om du är inne i en arkiverad version av TH går kontaktlistan inte att låsa upp alls. Var snäll och gå in i aktuell version av TH för att se kontaktlistan.