Till kapitelmeny Direkt till innehåll
Arkivversion 2023:1
Foto: Gatubolaget

Regler och föreskrifter

I Teknisk Handbok finns de tillämpningar av regler och skyltsättning som är specifika för Göteborgs Stad.

Förutom dessa anvisningar gäller i tillämpliga delar följande regler, förordningar, handböcker och författningar:

  • TrF, Trafikförordningen (SFS 1998:1276)
  • VMF, Vägmärkesförordningen (SFS 2007:90)
  • Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd  om vägmärken och andra anordningar (TSFS 2019:74)
  • Transportstyrelsen föreskrifter om vägmarkering TSFS 2010:171
  • ”Handbok vägmärken”, Trafikverket 2009:15
  • Krav för vägar och gators utformning, VGU
  • Råd för vägar och gators utformning, VGU
  • Transportstyrelsen – vägmärken

Ansvar

Väghållaren ansvarar för uppsättning och underhåll av vägmärken. (Undantag se Vägmärkesförordningen § 78 – 82).

Beslut

Vissa vägmärken kräver myndighetsbeslut av Trafiknämnd, Länsstyrelse eller Trafikverket för att kunna sättas upp. Vägvisningsmål anvisas av väghållaren. Se även 2J Lagar och föreskrifter

Kostnadsansvar

Kostnaden för nya och förändrade trafikanordningar ska bäras av varje enskilt projekt.

 

Inloggning krävs

I Teknisk Handbok behövs inloggning för att kunna se kontakter/kontaktlistan. Om du vill ha åtkomst skickar du en förfrågan om inloggning via knappen "Beställ inloggning" längst ner på sidan. Du får då via mail automatiskt de uppgifter som krävs för att visa kontakter/kontaktlistan. Vid höstuppdateringen varje år byts lösenordet ut och du måste göra en ny ansökan. Inloggning är nödvändig som en anpassning till Dataskyddsförordningen. Om du är inne i en arkiverad version av TH går kontaktlistan inte att låsa upp alls. Var snäll och gå in i aktuell version av TH för att se kontaktlistan.