Till kapitelmeny Direkt till innehåll
Arkivversion 2022:3
Foto: Peter Svenson

I många gatumiljöer är det önskvärt med träd. Det krävs bra planering redan i tidigt skede för att åstadkomma tillräcklig plats och livsutrymme för träd.  Det är viktigt att tillräckliga utrymmen avsätts för träd i förhållande till körbanor, korsningar, byggnader, husfasader, utrustning, ledningar mm. Göteborg ska förbli och fortsätta utvecklas till en stad med ett rikt trädbestånd, för mer information se dokument ”Stadens träd”. Se även dokument ”Rekommenderade träd 2020-2025” för vägledning av träd som är lämpliga för Göteborgs lokala ståndorter.

Dokument

Inloggning krävs

I Teknisk Handbok behövs inloggning för att kunna se kontakter/kontaktlistan. Om du vill ha åtkomst skickar du en förfrågan om inloggning via knappen "Beställ inloggning" längst ner på sidan. Du får då via mail automatiskt de uppgifter som krävs för att visa kontakter/kontaktlistan. Vid höstuppdateringen varje år byts lösenordet ut och du måste göra en ny ansökan. Inloggning är nödvändig som en anpassning till Dataskyddsförordningen. Om du är inne i en arkiverad version av TH går kontaktlistan inte att låsa upp alls. Var snäll och gå in i aktuell version av TH för att se kontaktlistan.