Arkivversion 2020:2
Foto: Peter Svenson

I många gatumiljöer är det önskvärt med träd. Det krävs bra planering redan i tidigt skede för att åstadkomma tillräcklig plats och livsutrymme för träd.  Det är viktigt att tillräckliga utrymmen avsätts för träd i förhållande till körbanor, korsningar, byggnader, husfasader, utrustning, ledningar mm.

Dokument
  • Stadens träd

    https://tekniskhandbok.goteborg.se/wp-content/uploads/1D_141_Stadens-trad_2016-10-1.pdf