Till kapitelmeny Direkt till innehåll
Arkivversion 2022:1
Foto: Peter Svenson

I många gatumiljöer är det önskvärt med träd. Det krävs bra planering redan i tidigt skede för att åstadkomma tillräcklig plats och livsutrymme för träd.  Det är viktigt att tillräckliga utrymmen avsätts för träd i förhållande till körbanor, korsningar, byggnader, husfasader, utrustning, ledningar mm. Göteborg ska förbli och fortsätta utvecklas till en stad med ett rikt trädbestånd, för mer information se dokument ”Stadens träd”. Se även dokument ”Rekommenderade träd 2020-2025” för vägledning av träd som är lämpliga för Göteborgs lokala ståndorter.

Dokument