Till kapitelmeny Direkt till innehåll
Arkivversion 2023:2
Foto: Peter Svenson

I vissa trafiksituationer och hastigheter kan det vara svårt att placera i träd på ett bra sätt i gatumiljön, då större träd blir oeftergivliga och i vissa lägen kan utgöra en betydande trafiksäkerhetsrisk med allvarliga skadekonsekvenser som följd vid en påkörning. Göteborg ska förbli och fortsätta utvecklas till en stad med ett rikt trädbestånd, för mer information se dokument ”Stadens träd”. Se dokument ”Rekommenderade träd 2020-2025” för vägledning av träd som är lämpliga för Göteborgs lokala ståndorter.

Trädplacering i anslutning till gång- och cykelbana:

Se 3CH1.1 Hinderfri bredd – gångbana och 3CH1.2 Hinderfri bredd – cykelbana/gång- och cykelbana

Trädplacering i anslutning till bilkörbana med hastighet VR 60 km/h och högre:

Se VGU (hinder, säkerhetszon etc).

Trädplacering i anslutning till bilkörbana med hastigheter under VR 60 km/h:

Träd placeras i enlighet med bl a avsnitt 3CH1.3 Hinderfri bredd – körbana

Träd ska generellt inte placeras siktskymmande eller där det utgör en betydande trafiksäkerhetsrisk vid en eventuell påkörning bedömt utifrån aktuell situation och referenshastighet. Se vidare avsnitt 3J Sikt.

I svårare/mer komplexa fall t ex i samband med korsning eller vid något högre hastigheter ska särskild bedömning göras. Där det bedöms lämpligt utifrån linjeföring och hastighetsbild mm, kan t ex flerstammigt träd/stor buske väljas, i syfte att mildra personskadekonsekvenserna vid en eventuell påkörning. Flerstammiga träd / stora buskar ska då väljas i så stora exemplar att de är uppstammade eller går att stamma upp i samband med plantering samt har en viss minsta total höjd, se figur nedan.

Bedömning av trädplacering i svårare/mer komplexa fall görs av stadsmiljöförvaltningens utformningsansvariga, se kompetens ”Trafikutformning”.

Figur Flerstammigt träd i gatumiljö

Storlek vid plantering
Total höjd ovan mark/rotklump: min 3-3,5 m (beroende på art/sort)
Uppstammad höjd (fri från grenar, kvistar och blad): min 2,0 m
Stamdiameter: max 10 cm

Bra att veta:

  • Flerstammiga träd/stora buskar som är så pass stora att de uppfyller höjdkraven och går att stamma upp på avsett sätt behöver ofta specialbeställas från europeiska avtalsleverantörer och då i mycket god tid, ofta minst något halvår i förväg. Kvaliteten ska vara hög, t ex omplanterad ca 6 gånger samt solitär ”showplant”.

 

Dokument (2 st)
Kontakter
Logga in

Inloggning krävs

I Teknisk Handbok behövs inloggning för att kunna se kontakter/kontaktlistan. Om du vill ha åtkomst skickar du en förfrågan om inloggning via knappen "Beställ inloggning" längst ner på sidan. Du får då via mail automatiskt de uppgifter som krävs för att visa kontakter/kontaktlistan. Vid höstuppdateringen varje år byts lösenordet ut och du måste göra en ny ansökan. Inloggning är nödvändig som en anpassning till Dataskyddsförordningen. Om du är inne i en arkiverad version av TH går kontaktlistan inte att låsa upp alls. Var snäll och gå in i aktuell version av TH för att se kontaktlistan.