Till kapitelmeny Direkt till innehåll
Arkivversion 2022:1
Foto: Peter Svenson

I stadsmiljön har vegetationsytor (gröna ytor) stor inverkan och betydelse. Finns förutsättning med bra utformning bidrar vegetationsytor och vegetation med många ekosystemtjänster, exempelvis:

  • Växter renar luft
  • Vegetation dämpar buller
  • Omhändertagande av nederbörd och dagvatten
  • Bidrar till bättre hälsa och livskvalitet

Göteborg ska förbli och fortsätta utvecklas till en stad med ett rikt trädbestånd för mer information se dokument ”Stadens träd” till höger på sidan. Se även dokument ”Rekommenderade träd 2020-2025” för vägledning av träd som är lämpliga för Göteborgs lokala ståndorter. Se även ”Parker och naturområden. Handbok för ett varierat växt- och djurliv” och ”Grova träd” till höger på sidan.

Utformningskriterier tas fram i samråd med park- och naturförvaltningen. Se även park- och naturförvaltningens anvisningar under avsnitt 12T Vegetationsytor (gröna ytor).

 

Dokument