Till kapitelmeny Direkt till innehåll
Arkivversion 2023:2
Foto: Jonas Andersson

Markbeläggningar utgör en viktig del i att skapa och bibehålla stadens karaktär. Inom olika delar av staden finns därför olika behov och mål. Av kartan nedan framgår vilka delar som tillhör centrala Göteborg och hur de är uppdelade enligt policyn ”Stadens golv”. Se vidare underliggande kapitel samt ”Stadens golv”. 

Centrala staden delas upp i nedanstående områden och delområden.

Inom Vallgraven:
1. Inom Vallgraven öster
2. Inom Vallgraven väster

Haga:
3. Haga

Stenstaden:
4. Långgatorna
5. Linnéstaden
6. Annedal, Landala, nedre Johanneberg
7. Vasastaden, Lorensberg
8. Heden
9. Stampen

Övriga centrala staden:
10. Gårda
11. Gullbergsvass
12. Lindholmen
13. Lundbyvassen
14. Frihamnen
15. Ringön
16. Kvillebäcken

Dokument
  • Stadens golv

    https://tekniskhandbok.goteborg.se/wp-content/uploads/1D_138_Stadens-golv.pdf

Inloggning krävs

I Teknisk Handbok behövs inloggning för att kunna se kontakter/kontaktlistan. Om du vill ha åtkomst skickar du en förfrågan om inloggning via knappen "Beställ inloggning" längst ner på sidan. Du får då via mail automatiskt de uppgifter som krävs för att visa kontakter/kontaktlistan. Vid höstuppdateringen varje år byts lösenordet ut och du måste göra en ny ansökan. Inloggning är nödvändig som en anpassning till Dataskyddsförordningen. Om du är inne i en arkiverad version av TH går kontaktlistan inte att låsa upp alls. Var snäll och gå in i aktuell version av TH för att se kontaktlistan.