Till kapitelmeny Direkt till innehåll
Arkivversion 2022:1
Foto: Asbjörn Hanssen

Avvattning av gatunätet sker genom samverkan mellan längslutning och tvärfall till en dagvattenanläggning.

I gatunäten ska längslutningen och tvärfallet bestämmas med hänsyn till framkomlighet, säkerhet och tillgänglighet för de trafikanter som kan tänkas använda trafiknätet.