Till kapitelmeny Direkt till innehåll
Arkivversion 2023:2
Foto: Jonas Andersson

På platser där gående och cyklister inte kan eller bör prioriteras, kan en gångpassage eller en annan cykelförbindelse ordnas, till exempel över spårväg, på platser där 30 km/h inte kan säkras, samt i korsningar i det lokala vägnätet. Väjningsreglerna ska framgå av utformningen.

Cykelpassager ska enbart anläggas i signalreglerade korsningar.

För ökad trafiksäkerhet kan en passage behöva hastighetssäkras, se 3E Hastighetsdämpande åtgärder. Vid förhöjningar på utryckningsvägar ska samråd ske med räddningstjänsten, se Kompetens ”Räddningstjänsten”. På gator med kollektivtrafik ska samråd ske med Västtrafik, se Kompetens ”Västtrafik trafikutformning”.

I många fall är det lämpligt att anlägga en mittrefug så att gående kan korsa ett körfält i taget. Detaljutformningen är viktig för att skapa god tillgänglighet, se vidare 3IG Kantstöd och refug.

Varken gångpassage eller annan cykelförbindelse ska märkas ut med vägmarkering eller avvikande beläggning.

 

Ritningar (8 st)
Kontakter
Logga in

Inloggning krävs

I Teknisk Handbok behövs inloggning för att kunna se kontakter/kontaktlistan. Om du vill ha åtkomst skickar du en förfrågan om inloggning via knappen "Beställ inloggning" längst ner på sidan. Du får då via mail automatiskt de uppgifter som krävs för att visa kontakter/kontaktlistan. Vid höstuppdateringen varje år byts lösenordet ut och du måste göra en ny ansökan. Inloggning är nödvändig som en anpassning till Dataskyddsförordningen. Om du är inne i en arkiverad version av TH går kontaktlistan inte att låsa upp alls. Var snäll och gå in i aktuell version av TH för att se kontaktlistan.